mask

Dự án thủy điện Khe Bố cam kết chi trả đền bù cho dân trước 31/12/2017

(Baonghean.vn) - Dự án thủy điện Khe Bố ở Tương Dương phải di dời 20 bản thuộc 4 xã, 1 thị trấn vùng lòng hồ thuỷ điện Khe Bố là 585 hộ, 2.539 khẩu.

Các tổ máy hoạt động của nhà máy thủy điện Khe Bố. Ảnh: P.V
Các tổ máy của nhà máy thủy điện Khe Bố. Ảnh: P.V

Theo báo cáo của huyện Tương Dương, số hộ đã di dời ra khỏi vùng lòng hồ để đảm bảo cho dự án là 566 hộ/585 hộ, đạt 98,6%KH; Số hộ chưa di dời ra khỏi lòng hồ 19 hộ, 89 khẩu. Trong đó, số hộ di dân theo nguyện vọng là 29 hộ,117 khẩu; số hộ được tái định cư tập trung: 330 hộ, 1446 khẩu; số hộ di vén và tự tìm đất ở là 226 hộ, 976 khẩu.

Hiện nay, tổng kinh phí đã phê duyệt về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 247 tỷ đồng. Giá trị đã giải ngân là 238,62 tỷ đồng, giá trị còn phải giải ngân khoảng 8,38 tỷ đồng (hiện hạng mục bù chênh lệch về đất ở tại các khu tái định cư và chính sách đối với hộ nghèo còn khoảng 20% do đang hoàn thiện các thủ tục trước khi chi trả theo quy định).

Đến nay, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư chỉ còn tồn tại một phần công tác chi trả bồi thường đất tại thị trấn Hòa Bình.

Cụ thể: Đến tháng 9/2017, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Ban QLDA Nhà máy thủy điện Khe Bố đã phối hợp với UBND huyện Tương Dương và Hội đồng BT-GPMB huyện Tương Dương đã thỏa thuận, ra quyết định phê duyệt các phương án bồi thường và chi trả 5 đợt cho nhân dân kinh phí bồi thường đất tại thị trấn Hòa Bình với tổng giá trị là: 5.140.300.450 đồng.

Về chi trả tiền chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến (khu tái định cư), cho đến thời điểm hiện tại, Hội đồng  BT-GPMB huyện Tương Dương chưa có được quyết định tính chênh lệch đất của khu tái định và nơi đi.

Tuy nhiên, ông Phan Thế Chuyên, Giám đốc nhà máy thủy điện Khe Bố cho biết: Các hộ thuộc diện phải tính chênh lệch đất ở nơi đi và nơi đến đã được Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam chuyển tạm ứng 50% giá trị bồi thường đất tại nơi đi để chi trả tạm ứng cho người dân.

Khi nào UBND huyện có quyết định phê duyệt giá trị chênh lệch đất tại nơi đi và nơi đến thì Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam sẽ chuyển trả phần kinh phí còn lại để quyết toán cho người dân. Dự kiến chỉ còn nợ khoảng 1 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết thêm: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Ban QLDA Nhà máy thủy điện Khe Bố đang phối hợp với UBND huyện Tương Dương và Hội đồng BT-GPMB huyện này hoàn thiện công tác phê duyệt phương án bồi thường đất, chênh lệch đất và chi trả xong cho người dân trước 31/12/2017.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ vượt qua hộ nghèo theo phương án bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư đã được phê duyệt.

Theo thiết kế, sản lượng điện trung bình hằng năm của Nhà máy thủy điện Khe bố đạt hơn 440 triệu kWh.

Trân Châu

Tin mới