mask

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới, Nghệ An cơ cấu 13 đại biểu

Dự kiến, Quốc hội khóa XV sẽ có 95 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (14%); trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Theo Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số ĐBQH khóa mới là 500 người.

Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%); ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). 

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới, Nghệ An cơ cấu 13 đại biểu ảnh 1
 

Tin mới