mask

Dự kiến bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An khóa mới vào sáng 4/7

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã phát hành giấy mời dự Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến khai mạc sáng 4/7/2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII quyết định triệu tập và tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 để nghe các báo cáo về công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; xem xét, thông qua các nghị quyết khác theo quy định.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
Toàn cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra trong sáng 4/7 tại Khách sạn Giao tế (số 9, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh). Các đại biểu sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết như: Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tùy diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh có thể điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp. 

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNĐ các cấp tổ chức vào ngày 23/5 vừa qua, 98,93% cử tri tỉnh Nghệ An đã bầu 83/83 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đánh giá cho thấy, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa mới cơ bản đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Tin mới