mask

Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Dự kiến huyện Anh Sơn sẽ sáp nhập là 186 xóm. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 155 xóm, giảm được 97 xóm.

Hiện nay, huyện Anh Sơn có 252 thôn, xóm, bản, trong đó có 9 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 109 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình và 134 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Trung tâm huyện Anh Sơn. Ảnh tư liệu: Quang Dũng
Trung tâm huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Quang Dũng

Dự kiến Anh Sơn sẽ sáp nhập là 186 xóm, trong đó có 56 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 130 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 89 xóm, trong đó có 29 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 60 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 66 xóm, trong đó có 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình chưa sáp nhập. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 155 xóm, giảm được 97 xóm.

Hiện nay, phương án sáp nhập của Anh Sơn đã được Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh nghe, cho ý kiến lần 1; Sắp tới sẽ trình UBND tỉnh nghe, thông qua trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tổ chức trong tháng 9 này. 

CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP XÓM CỦA HUYỆN ANH SƠN
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 2
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 3
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 4
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 5
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 6
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 7
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 8
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 9
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 10
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 11
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 12
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 13
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 14
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 15
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 16
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 17
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn ảnh 18

Tin mới