mask

Đưa hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tại Hội nghị góp ý vào Dự thảo nội dung Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Góp ý vào nội dung kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, các đại biểu cho rằng nên bổ sung các thành viên liên quan, có quyết định thành lập ban chỉ đạo để đảm bảo về mặt pháp lý, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của các ngành liên quan.

Chiều 26/7, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì buổi làm việc, góp ý vào Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2017-2020.

Về nhiệm vụ của kế hoạch cần bổ sung thêm nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo và biên giới và thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, ý kiến của đại biểu đề nghị bố cục của kế hoạch cần bố trí phù hợp theo thứ tự các mục, nội dung phải làm toát lên được sự đổi mới của hoạt động thông tin đối ngoại.

Đồng thời, cần bổ sung các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Dự thảo Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2020 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, thể dục thể thao…

Ông Nguyễn Ngọc Đức- Phó Giám đốc Sở Tài chính góp ý vào nội dung của Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020. Ảnh Thanh Lê
Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính góp ý vào nội dung Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. Ảnh: Thanh Lê

Mọi hoạt động của Ban đều nằm dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý, điều hành thống nhất của UBND tỉnh, trong đó có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các bộ, ngành Trung ương cũng như trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật thông tin đối ngoại theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Khánh Thục - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ góp ý bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền về biển đảo an ninh biên giới. Ảnh Thanh Lê
Ông Nguyễn Khánh Thục - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ góp ý bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo, an ninh biên giới. Ảnh: Thanh Lê

Việc xây dựng kế hoạch nhằm định hướng để hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 2017 đến 2020 được triển khai toàn diện, có trọng tâm, đúng trọng điểm, với phương châm: chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hơp với từng đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên ban chỉ đạo, bổ sung hoàn chỉnh nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, góp phần đưa hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả./.

Thanh Lê

Tin mới