“Của dân và vì dân” là mục tiêu và tính chất quan trọng nhất

“Của dân và vì dân” là mục tiêu và tính chất quan trọng nhất

(Baonghean) - Tính chất quan trọng nhất của Nhà nước ta, cũng như tính chất quan trọng nhất của Đảng là của dân và vì dân. Không có và mãi mãi không có bất kỳ một tính chất nào quan trọng hơn tính chất ấy. “Của dân và vì dân” là mục tiêu thiêng liêng nhất, là linh hồn sống, cao quý và xuyên suốt, kiên định và tiến bộ, đó là mệnh lệnh, là sức mạnh, là lý tưởng, lòng thủy chung và sự trường tồn.
Tải thêm tin