mask

Đưa việc học tập và làm theo Bác thành hoạt động tự giác, thường xuyên

(Baonghean.vn)- Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nhiệm vụ được Đảng bộ Trường Đại học Vinh đặt ra trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiều 2/3, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ượng truyền đạt nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW, những điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW. Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực khác.

abc
PGS.TS Ngô Văn Thạo truyền đạt các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh PGS.TS Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh: Nhà trường đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng bộ và Nhà trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê.

Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

đại học Vinh
Trường Đại học Vinh. Ảnh: Internet

Các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường căn cứ các nội dung chủ yếu trên đây, tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu cụ thể hóa tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác, sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

“Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017 và những năm tiếp theo; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên tích cực học tập và làm theo Bác, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”- đồng chí Thái Văn Thành nhấn mạnh./.

Thanh Lê

Tin mới