Dùng ảnh trẻ minh họa trên báo phải được trẻ đồng ý

Báo chí muốn đăng ảnh trẻ làm nhân vật, minh họa trong các chương trình phản ánh tiêu cực thì phải được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ trẻ (dưới 7 tuổi) và cả chính trẻ đó (nếu trẻ hơn 7 tuổi).

Theo quy định tại thông tư số 09/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông (có hiệu lực từ 1-10), khi đăng, phát tin, bài liên quan đến trẻ em, cơ quan báo chí phải tuân thủ những quy định về tỉ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ.

Cụ thể, đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử: khi thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan thì phải làm mờ hoặc che mặt trẻ và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em đúng theo Điều 33 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Khi sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong các chương trình phản ánh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật: Đối với trẻ em dưới 7 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ.

Đối với trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của chính trẻ đó và của cha, mẹ, người giám hộ.

Đối với xuất bản phẩm: khi sử dụng hình ảnh trẻ em để minh họa trên xuất bản phẩm thì cũng phải được sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ (với trẻ em dưới 7 tuổi), có phải có sự đồng ý của chính trẻ đó cùng cha, mẹ, người giám hộ.

Ngoài ra, cũng theo thông tư 09, cơ quan báo chí, nhà xuất bản phải cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên các chương trình của kênh phát thanh, kênh truyền hình; báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới