mask

Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Được mùa tôm

(Baonghean.vn) - Được mùa tôm ở Công ty Hải Tuấn (Thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Yên
Được mùa tôm ở Công ty Hải Tuấn (Thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Yên
Được mùa tôm ở Công ty Hải Tuấn (Thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Yên

Tin mới