mask

Đường dây nóng phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15, khóa XVII

(Baonghean.vn) - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo về thời gian, địa điểm và các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp thứ 15, khóa XVII.

Để phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo về thời gian, địa điểm và các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 2,5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Giao tế (số 9 đường Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh)

- Số điện thoại đường dây nóng: 02383.598828 - 02383.598747 - 02383.598800

Tin mới