mask

Đường dây nóng phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An lần thứ 17, khóa XVII

(Baonghean.vn) -Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo về thời gian, địa điểm và các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp thứ 17, khóa XVII

Để phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo về thời gian, địa điểm và các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 2,5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Giao tế (số 9 đường Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh)

- Số điện thoại đường dây nóng: 02383.598828;  02383.598747;  02383.598800

Tin mới