mask

Gần 100 công chức Nghĩa Đàn tham gia thi kiểm tra, sát hạch

(Baonghean.vn) - Sáng 18/12, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai mạc Kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện.
Có gần 100 công chức huyện Nghĩa Đàn tham gia kỳ sát hạch. Ảnh: Đức Anh
Có gần 100 công chức huyện Nghĩa Đàn tham gia kỳ sát hạch. Ảnh: Đức Anh

Tham gia đợt kiểm tra, sát hạch có 98 công chức, trong đó 35 công chức khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, 63 công chức khối Nhà nước.

Công chức kiểm tra, sát hạch trực tiếp tham gia các phần thi gồm: trắc nghiệm kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức.

Các công chức còn thi giải quyết một tình huống sự việc thực tế liên quan hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thực hiện trên máy tính; thi viết đề cương và bảo vệ đề cương đề án, chương trình, kế hoạch… phù hợp vị trí việc làm.

Kết quả kiểm tra, sát hạch là một trong những căn cứ xem xét đánh giá, xếp loại công chức, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ phù hợp trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức theo yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tin mới