mask

Gần 42 tỷ đồng đã đến tay người nghèo dịp Tết

(Baonghean.vn)- Đến nay, vẫn còn 18.457 hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa chưa được nhận quà Tết của chương trình "Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016", tương đương 19,4% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Sáng 9/3, Ban tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo – Bính Thân 2016” tỉnh Nghệ An tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chương trình chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên đại diện các  sở, ban,ngành liên quan.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chương trình chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo Bính Thân chủ trì buổi làm việc.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy và Kế hoach của UBND tỉnh về tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Bính Thân 2016, Ban tổ chức đã phân công cụ thể cho các thành viên và có các hình thức kêu gọi rộng rãi. Đã có 332 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ Tết vì người nghèo với số tiền và hiện vật là 40,65 tỷ đồng.

Trên thực tế, tổng số tiền mà Chương trình tiếp nhận, vận động được là 42,022 tỷ đồng.

Có 137 đơn vị nộp tại Kho bạc số tiền 6,106 tỷ đồng. Đến nay, Ban tổ chức đã phân bổ tiền và quà Tết được 41,472 tỷ đồng cho 76.748 hộ/95.205 hộ nghèo, đạt 80,6% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và một số hộ cận nghèo, gia đình chính sách; số quỹ tồn dư năm 2016 và dư năm 2015 chuyển sang là 6,546 tỷ đồng tiếp tục được phân bổ Tết vì người nghèo Bính Thân 5,557 tỷ đồng, còn dư 989,2 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác phân bổ tiền và quà cho người nghèo trong dịp Tết Bính Thân đạt kết quả đề ra; công tác vận động cũng như tiếp nhận quà ủng hộ chu đáo; có 16 doanh nghiệp đóng góp nhiều năm cho chương trình.

Tại hội nghị, các thành viên nêu lên một số khó khăn từ thực tế triển khai, trong đó đáng chú ý vẫn còn 18.457 hộ nghèo (19,4%) vẫn chưa được nhận quà Tết. Nguyên nhân là các hộ này ở vùng sâu, vùng xa, thời điểm cận Tết, các cơ quan, doanh nghiệp không kịp tổ chức đến trao quà; một số đơn vị tặng quà ủng hộ nhưng không đăng ký và báo cáo; một số đơn vị đăng ký nhưng thực hiện sau Tết; giải pháp cụ thể để xử lý số tiền tồn quỹ…

Đại diện Ban biên tập Báo Nghệ An và Tập đoàn Mường Thanh Sông Lam tặng quà Tết cho các hộ nghèo xã Xiêng Mi, Tương Dương
Đại diện Ban biên tập Báo Nghệ An và Tập đoàn Mường Thanh Sông Lam tặng quà Tết cho các hộ nghèo xã Xiêng My, Tương Dương
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu nêu một số khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai vận động, ủng hộ
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu nêu một số khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai vận động, ủng hộ.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu, đồng chí Hoàng Viết Đường biểu dương những nỗ lực của Ban Tổ chức và các thành viên Chương trình Tết vì người nghèo Bính Thân năm 2016. Đồng chí đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó đánh giá hết thuận lợi, khó khăn; tiếp tục rà soát lại các số liệu, đơn vị ủng hộ một cách đầy đủ nhất; khi phân bổ quà tặng lưu ý cân đối để địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao đảm bảo đủ quà; đối với các các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký nhưng ủng hộ muộn hoặc chưa có thông tin về ủng hộ cần rà soát lại; nếu là quà tặng bằng hiện vật hoặc dịch vụ thì tính giá trị tương đương để có đánh giá chính xác; xây dựng tiêu chí để khen thưởng đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch.

Nguyễn Hải

Tin mới