mask

Gắn điều hành tăng trưởng với tập trung giảm nghèo bền vững

(Baonghean.vn) - Đây là tinh thần chính được nêu ra tại hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của UBND tỉnh sáng 5/1.
Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên  Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hội nghị.

5 mũi kinh tế, 4 vấn đề xã hội

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với tốc độ tăng trưởng 9 – 9,5%.

Đây là chỉ tiêu tương đối cao, tuy nhiên so với mục tiêu điều hành 5 năm (2016 – 2020) thì đang ở mức xa, cộng với tinh thần chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cho nên, UBND tỉnh xây dựng phương án kịch bản mức tăng trưởng đạt cận trên của HĐND tỉnh giao, nghĩa là 9,5%.

Để đảm bảo đạt mức tăng trưởng này, UBND tỉnh xác định 5 mũi kinh tế và 4 vấn đề xã hội, đòi hỏi các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tập trung chỉ đạo, điều hành.

Cụ thể, về kinh tế, trong 9,5% mức tăng trưởng chung có mũi nông, lâm nghiệp, thủy sản với giá trị sản xuất đạt khoảng 34.606 tỷ đồng, tăng 5,1% và giá trị tăng thêm đạt khoảng 17.647 tỷ đồng, tăng 5,03% so với năm 2018.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ giải trình một số vấn đề liên quan đến. Ảnh: Mai Hoa
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ giải trình một số vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Về công nghiệp, xây dựng quyết liệt điều hành để giá trị sản xuất đạt khoảng 105.873 tỷ đồng, tăng 17,3% và giá trị tăng thêm đạt khoảng 28.479 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2018.

Về dịch vụ với giá trị sản xuất đạt khoảng 59.510 tỷ đồng, tăng 8,5% và giá trị tăng thêm đạt khoảng 38.322 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2018. Về lĩnh vực thuế phấn đấu đạt từ 15.000 tỷ đồng trở lên và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với giá trị tăng thêm đạt khoảng 4.179 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018.

Lĩnh vực xã hội được xác định 4 vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bao gồm giảm nghèo bền vững với chỉ tiêu giảm 1,54 – 2%; xây dựng trường chuẩn quốc gia với 21 trường; xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế để đạt 90%; gia đình văn hóa đạt 83,6%.

Sản phẩm may mặc dự báo sẽ có sự tăng trưởng lớn trong năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Sản phẩm may mặc dự báo sẽ có sự tăng trưởng lớn trong năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

113 nhiệm vụ, phân công 33 đơn vị thực hiện.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, UBND tỉnh đề ra 11 nhóm giải pháp, 113 nhiệm vụ chính và phân công 33 sở, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Đáng quan tâm, mỗi ngành, địa phương cần xây dựng kịch bản điều hành chi tiết của từng ngành, địa phương và về phía tỉnh sẽ thành lập 5 tổ công tác để chỉ đạo, điều hành, đốc thúc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tỉnh, các ngành, địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ đầu tư phát triển; quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng chống tham nhũng; đảm bảo an ninh, trật tự.

Năm 2019 cũng đặt ra yêu cầu đối với các sở, ban, ngành và cấp huyện tăng cường phối, kết hợp hiệu quả trong việc xử lý các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải khẳng định sự quyết tâm phấn đấu thu thuế năm 2019 đạt trên 15.000 tỷ đồng. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng xây dựng Đảng trong khối chính quyền

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); đòi hỏi sự quyết tâm, phấn đấu hết sức của các cấp, các ngành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; trong đó chú trọng 3 chỉ tiêu liên quan đến chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, gồm tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người.  

Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng được xây dựng chi tiết, cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh phân công rõ ràng, đeo bám, đôn đốc hàng tháng, hàng quý để đạt hiệu quả. Bên cạnh chú trọng đổi mới công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 có thực chất, thu hút các dự án đầu tư mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, địa phương chủ động làm việc các chủ đầu tư, doanh nghiệp để đốc thúc triển khai các dự án đã hoàn thành các thủ tục và các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô, dây chuyền sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh chăm lo xây dựng Đảng trong khối chính quyền. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh chăm lo xây dựng Đảng trong khối chính quyền. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh yếu tố con người đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng phát triển bền vững, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh và các địa phương quan tâm xây dựng chính sách, chăm lo các vấn đề văn hóa – xã hội và việc đầu tiên là chăm lo cho người nghèo, gia  đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn; chăm lo nâng cao dân trí, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức xã hội và ý thức chấp hành pháp luật.

Ngoài phát triển kinh tế  - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các địa phương chú trọng xây dựng Đảng trong khối chính quyền, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức; bởi thực tế vướng mắc lâu nay về cải cách hành chính đó chính là kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; gắn với đó là xây dựng sự đoàn kết trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng, tạo sự ổn định, thúc đẩy phát triển.  

Năm 2019 được chọn là năm cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp. Ảnh: Mai Hoa
Năm 2019 được chọn là năm cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và khẳng định, năm 2019, UBND tỉnh sẽ tập trung mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương; khắc phục tình trạng “để lâu, ngâm lâu, đánh võng” trong việc giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Nơi nào có phản ánh gây phiền hà đối với doanh nghiệp và người dân thì UBND tỉnh sẽ vào cuộc thanh tra ngay; phát huy vai trò làm gương người đứng đầu trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng…

Tin mới