mask

Gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với Đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị các đơn vị gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 28/2, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Kết quả tích cực trong các loại hình

Năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. 

Nổi bật, toàn tỉnh xây dựng 109 điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong năm 2019, các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện QCDC cơ sở gắn với việc sáp nhập xã, xóm.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê

Công tác tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về sáp nhập xóm, xã được thực hiện dân chủ, khách quan và nhân dân đồng thuận cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì và phát triển.

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã có những đổi mới về phương pháp, lề lối làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, phát huy dân chủ trong nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở.

Kết quả thực hiện QCDC gắn với thực hiện Nghị quyết về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Toàn tỉnh đã có 8/21 đơn vị thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu các doanh nghiệp quan tâm xây dựng và thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ xã Tân Hương (Tân Kỳ) giám sát xây dựng đường giao thông nông thôn tại địa phương. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Tân Hương (Tân Kỳ) giám sát xây dựng đường giao thông nông thôn tại địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, báo cáo tại hội nghị nêu rõ, việc triển khai QCDC ở cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế như: Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở một số nơi, nhất là cấp xã hoạt động không đều, chất lượng còn hạn chế.

Phong cách, lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức nhà nước trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; việc cải cách các thủ tục hành chính vẫn còn bất cập, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp chưa xây dựng, thực hiện QCDC, thiếu công khai, dân chủ về sản xuất, kinh doanh, tiền lương và thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động.

Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác QCDC ở cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đối thoại với người dân; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở…

Thực hiện tốt QCDC cơ sở gắn với Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là tiền đề quan trọng tạo đoàn kết, đồng thuận thống nhất, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo niềm tin trong nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nhấn mạnh năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị các đơn vị gắn thực hiện QCDC cơ sở với đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân trong góp ý dự thảo báo cáo chính trị; phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Tra
Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Cùng đó, tích cực cải cách hành chính; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan Nhà nước với nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; xây dựng điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng...

Tin mới