mask

Gấp rút hoàn thuế VAT bằng phương thức điện tử

Theo đại diện Tổng cục Thuế, đến cuối năm nay, 90% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được giải quyết bằng phương thức điện tử, cấp độ 4.

Tính đến ngày 24/7, đã có 2.398 doanh nghiệp được tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử và đã đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đến nay, ngành thuế đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.000 hồ sơ hoàn thuế VAT điện tử của 919 doanh nghiệp xuất khẩu, dự án đầu tư với tổng số tiền thuế VAT được hoàn theo phương thức điện tử là hơn 5.900 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn thí điểm 13 cục thuế, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hoàn thuế VAT theo phương thức điện tử trong tháng 4/2017 là 9,9% hồ sơ, trong tháng 5/2017 là 15,5% hồ sơ. Sau khi hoàn thành việc tổ chức triển khai hoàn thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố, số hồ sơ đề nghị hoàn bằng phương thức điện tử đã tăng dần theo từng tháng, cụ thể là trong tháng 6/2017 là 25,8% hồ sơ, đến tháng 7/2017 là 33,5% hồ sơ.

Gấp rút hoàn thuế VAT bằng phương thức điện tử

Bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết: Qua theo dõi phản hồi của doanh nghiệp, về cơ bản, các doanh nghiệp đều thấy được những thuận lợi của việc hoàn thuế điện tử. Bên cạnh việc gửi hồ sơ nhanh chóng, có sự hỗ trợ, hướng dẫn rõ ràng khi lập hồ sơ đề nghị hoàn điện tử, danh nghiệp đã nhận được đầy đủ, kịp thời các thông báo của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bao gồm cả việc xác nhận thời điểm nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả, quá trình giải quyết hồ sơ thuộc hoàn trước hay kiểm trước và nhận được quyết định hoàn điện tử.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu ngành Thuế phải phấn đấu đến cuối năm 2017, đạt trên 90% số người nộp thuế, số hồ sơ hoàn, số tiền hoàn thuế theo phương thức điện tử đối với hoàn thuế VAT xuất khẩu, dự án đầu tư; nghiên cứu thí điểm hoàn thuế điện tử đối với các trường hợp khác để tạo tiền đề cho năm 2018 triển khai rộng việc hoàn thuế điện tử cho các trường hợp còn lại.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ phấn đấu đến ngày 31/12, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế VAT trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử. Đến cuối quý IV/2007, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử, chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế VAT được thực hiện theo phương thức điện tử. 

Từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát, lập danh sách người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thuộc đối tượng hoàn thuế VAT trường hợp xuất khẩu, dự án đầu tư chưa tập huấn, để tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp về quy trình, ứng dụng nộp hồ sơ hoàn thuế và nhận kết quả giải quyết của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử ngay từ hồ sơ hoàn thuế đầu tiên.

Theo Báo Tin tức

Tin mới