mask
Thành cổ Vinh nhìn từ trên cao tạo thành một hình lục giác giống bông hoa 6 cánh hoàn hảo. Ảnh Devi Nguyễn

Giải pháp sắp xếp tổ chức cơ sở đảng ở Nghệ An, giai đoạn 2019-2020

(Baonghean.vn) - Sau 7 năm thực hiện Đề án về sắp xếp tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), hệ thống tổ chức đảng tỉnh Nghệ An tiếp tục được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An hiện có 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó có 21 đảng bộ huyện, thành, thị, 7 đảng bộ trực thuộc (5 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2 đảng bộ cơ sở) và 1.565 tổ chức cơ sở đảng.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN SẮP XẾP TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Giai đoạn hiện nay cấp ủy các cấp đang thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), theo đó việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị gắn liền với sắp xếp đồng bộ các cơ quan, đơn vị chuyên môn và đòi hỏi phải sắp xếp lại tổ chức đảng để phù hợp với tình hình mới. Ngày 14/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về “Sắp xếp TCCSĐ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020”.

Trên cơ sở Đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng của tỉnh, thời gian qua các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tiến hành xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, phân công cấp ủy, cán bộ phụ trách, triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc và đồng bộ.

Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Ảnh: Thành Duy
Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tiến hành tiếp nhận tổ chức đảng từ Thành ủy Vinh chuyển giao; chỉ đạo sáp nhập các tổ chức đảng về các sở để thống nhất quản lý (tiếp nhận 3 tổ chức cơ sở đảng từ thành phố Vinh; sáp nhập 19 tổ chức đảng về đảng ủy các sở, ngành; hạ cấp 10 đảng bộ; tiếp nhận 18 tổ chức đảng về đảng ủy các sở).

Đảng bộ khối Doanh nghiệp chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng theo đúng kế hoạch, thành lập mới các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, tiến hành giải thể những tổ chức đảng theo đúng Điều lệ Đảng quy định.

Các đảng bộ khối lực lượng vũ trang: tiến hành giải thể Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Nghệ An (theo Quyết định số 2327-QĐ/TU, ngày 02/20/2018 của Tỉnh ủy) chuyển các tổ chức cơ sở đảng về Đảng ủy Công an tỉnh. Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành sáp nhập, giải thể từ 34 tổ chức cơ sở đảng xuống còn 28 tổ chức cơ sở đảng; chuyển sinh hoạt đảng cho một số đảng viên về sinh hoạt tại đảng bộ công an cấp huyện…

NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP PHÁT SINH CẦN THÁO GỠ

Bên cạnh kết quả và ưu điểm trên, sau 7 năm thực hiện Đề án, đã bộc lộ một số hạn chế bất cập. Đó là một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương nhưng chưa chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đảng bộ các sở, ngành cấp tỉnh; mô hình tổ chức đảng trong các trường đại học công lập trực thuộc tỉnh chưa thống nhất; một số tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước có quy mô vừa trở lên đóng trên địa bàn các huyện, thành, thị chưa chuyển giao về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất ở Công ty Vinatex Hoàng Mai . Ảnh tư liệu Lâm Tùng
Dệt may là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh ở Nghệ An . Ảnh tư liệu Lâm Tùng

Các doanh nghiệp mới thành lập quy mô nhỏ nên việc lập tổ chức đảng trực thuộc còn nhiều bất cập. Một số doanh nghiệp quy mô không lớn đóng trên địa bàn huyện nhưng tổ chức đảng không trực thuộc cấp huyện đã làm hạn chế sự phối hợp hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Một số chi bộ cơ sở thực hiện tách và thành lập mới theo tinh thần của Đề án nhưng quá trình hoạt động lại thay đổi về tổ chức dẫn đến sự bất cập, chồng chéo vì chuyên môn chịu sự quản lý của ngành dọc cấp tỉnh (các sở, ngành) nhưng tổ chức đảng lại do huyện ủy quản lý.

Các đơn vị cơ sở loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp do các ngành cấp trên quản lý về nhiệm vụ chuyên môn, biên chế, quỹ lương nhưng chưa có sự thống nhất trong cơ chế quản lý nên tổ chức đảng có nơi trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, có nơi trực thuộc đảng ủy sở, ngành, có nơi trực thuộc huyện, thành, thị ủy nên khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc hạ cấp và chuyển giao một số tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc đảng bộ các sở, ngành còn gặp khó khăn trong việc bố trí cán bộ chuyên trách (không có biên chế) và phụ cấp cho chi ủy (vì trừ chi ủy ở các khối, xóm, bản thì chỉ có cấp ủy cơ sở trở lên mới được hưởng phụ cấp).

MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG ÁN VÀ GIẢI PHÁP THEO TINH THẦN ĐỀ ÁN MỚI

Đề án “Sắp xếp TCCSĐ giai đoạn 2019-2020” xác định mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; quản lý chặt chẽ, đồng bộ, khoa học; đảm bảo tính ổn định và không gây xáo trộn lớn.

Thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Để sắp xếp hợp lý hệ thống tổ chức đảng thống nhất với hệ thống tổ chức chuyên môn, trong Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định nguyên tắc: Các tổ chức cơ sở đảng đã sắp xếp đúng quy định Điều lệ Đảng và hợp lý thì giữ nguyên.

Đối với các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp do Trung ương quản lý thì chuyển giao về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quản lý; tổ chức đảng  trường đại học công lập trực thuộc tỉnh chuyển giao về Thành ủy Vinh quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc với BTV Thành ủy Vinh. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc với BTV Thành ủy Vinh. Ảnh: Đào Tuấn

Đối với các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn hoặc doanh nghiệp có địa bàn hoạt động trên nhiều huyện thì chuyển giao về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quản lý; tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ ở trên địa bàn của một huyện thì chuyển giao và trực thuộc huyện, thành, thị ủy đó quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy thì tiến hành sắp xếp tổ chức đảng tương ứng (tên gọi do cấp có thẩm quyền quyết định). Một số tổ chức đảng trực thuộc cấp huyện đang tiến hành sắp xếp về chuyên môn, bộ máy hoạt động theo khu vực thì chuyển giao tổ chức đảng theo ngành dọc quản lý. Thực hiện đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức cơ sở đảng và sắp xếp các đoàn thể để bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo đối với đoàn thể.

VỀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Tiếp nhận tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp do Trung ương quản lý từ trực thuộc Thành ủy Vinh về trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh để tập trung một cấp trên quản lý trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động cũng như gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Chuyển giao Chi bộ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ về trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hướng dẫn việc chuyển sinh hoạt đối với đảng viên hưu trí đang công tác tại các tổ chức xã hội nghề nghiệp trực thuộc sở, ngành quản lý về sinh hoạt tại địa phương nơi cư trú, số đảng viên còn lại nếu đủ số lượng thì thành lập tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy các sở, ngành.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng là các doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn do cấp huyện chuyển giao. Tiếp nhận các tổ chức đảng do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chuyển giao.

Giải pháp sắp xếp tổ chức cơ sở đảng ở Nghệ An, giai đoạn 2019-2020 ảnh 5
Thị trấn Con Cuông nhìn từ trên cao. Ảnh Sách Nguyễn

Đảng bộ các huyện, thành, thị: Thành lập mới, sáp nhập, giải thể, nâng cấp, hạ cấp các tổ chức đảng gắn với các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn), đơn vị chuyên môn có phương án sáp nhập đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chuyển giao các tổ chức đảng ở các trường đại học công lập; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... thuộc cấp tỉnh và Trung ương quản lý về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Thành ủy Vinh tiếp nhận tổ chức đảng trường đại học công lập trực thuộc tỉnh từ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuyển giao. Thống nhất tên gọi đảng bộ cơ quan UBND các huyện, thành, thị là đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, thành, thị.

Đối với cấp tỉnh: Từng bước nghiên cứu sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp với Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sau năm 2020; chuyển một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp có quy mô nhỏ về địa phương quản lý.

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập nảy sinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, cụ thể như: Làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có quyết tâm chính trị cao thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị mình. Tạo sự đoàn kết và đảm bảo sự ổn định trong việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và gắn với việc bố trí kiện toàn đội ngũ cán bộ ở những nơi thực hiện việc sáp nhập, chia tách,  giải thể, nâng cấp, hạ cấp tổ chức đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Tin mới