Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn)- Cử tri xã Yên Hợp, huyện Qùy Hợp đề nghị các ngành chức năng cấp tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân ở xã Yên Hợp, nhằm đảm bảo yên dân.

Vấn đề này, ngành chức năng trả lời như sau:

- Ngày 03/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 939/STNMT-TTr đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp kiểm tra, rà soát các vụ việc tranh chấp, tố cáo, khiếu nại, kiến nghị mới phát sinh trên địa bàn xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp để chỉ đạo tổ chức giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật tố cáo 2011 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

  - Riêng nội dung đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Xoan, trú tại xóm Cầu Đá, huyện Quỳ Hợp: Khiếu nại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất xây dựng hạng mục Đập phụ, kênh tiêu thông hồ và kênh tiêu Châu Bình (thuộc dự án xây dựng hồ chứa nước bản Mồng, xã Yên Hợp) bồi thường cho gia đình bà theo loại đất rừng sản xuất là không đúng quy định. Bà Hồ Thị Xoan yêu cầu UBND huyện Quỳ Hợp bồi thường cho gia đình bà theo loại đất trồng cây lâu năm.

Thi công trên công trường cụm công trình đầu mối Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, ảnh minh họa

+ Ngày 25/01/2016, UBND tỉnh có Công văn số 114/UBND-KT về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ công tác liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng, đại diện Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia để kiểm tra, xác minh, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết việc khiếu nại của bà Hồ Thị Xoan.

+ Ngày 18/02/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 79/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Xoan theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; 

+ Ngày 28/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1453/STNMT-TTr về việc xử lý kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Xoan, với nội dung: 

Việc bà Hồ Thị Xoan khiếu nại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất xây dựng hạng mục đập phụ, kênh tiêu thông hồ và kênh tiêu Châu Bình bồi thường cho gia đình bà theo loại đất rừng sản xuất là không đúng quy định, bà Xoan đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp bồi thường cho gia đình bà theo loại đất trồng cây lâu năm là không có cơ sở để giải quyết.

Kênh dẫn dòng N1 đoạn nối sông Hiếu thuộc cụm công trình đầu mối dự án Đại thủy nông Hồ chứa nước bản Mồng

Việc Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp ban hành quyết định giải quyết lần đầu không đúng nội dung khiếu nại (ban hành quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung bà Hồ Thị Xoan khiếu nại Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/03/2006 của UBND huyện Quỳ Hợp là không đúng nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Xoan). Vì vậy, để việc giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Xoan đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật khiếu nại năm 2011; bảo đảm việc thụ lý, giải quyết khiếu nại lần 2 (nếu công dân không đồng ý với quyết định giải quyết lần 1), Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp giải quyết khiếu nại lần đầu đúng nội dung bà Hồ Thị Xoan đang khiếu nại theo thẩm quyền quy định tại Điều 18 Luật khiếu nại 2011. 

Ngày 13/4/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 2321/UBND.KT giao Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp căn cứ kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết lại vụ việc khiếu nại của bà Hồ Thị Xoan đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

PV (TH)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới