mask

Giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế tại Sở Nội vụ

(Baonghean.vn) - Sáng 21/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động tại tại Sở Nội vụ.
0:00 / 0:00
0:00

Giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế tại Sở Nội vụ ảnh 1

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương về công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Đặc biệt, giữ ổn định tổ chức bộ máy, không thành lập các tổ chức trung gian, thực hiện quản lý đa ngành đa lĩnh vực, thu gọn đầu mối, thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức, tinh giản biên chế với bước đi thích hợp.

Giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế tại Sở Nội vụ ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đảm bảo yêu cầu cơ bản phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các tổ chức, các cơ quan, loại bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, các cơ quan và trong từng bộ phận, kiên quyết loại bỏ những tổ chức không cần thiết; tránh tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm, kém hiệu quả trong quản lý bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

Giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế tại Sở Nội vụ ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao đổi về những bất cập trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê

Toàn tỉnh đã tiến hành sáp nhập 39 đơn vị hành chính (diện phải sáp nhập 16, diện khuyến khích 4, diện liền kề 19) của 9 huyện, thị xã; sau sáp nhập hình thành 19 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã. Như vậy, tỉnh Nghệ An từ 480 xã, phường, thị trấn còn lại 460 xã, phường, thị trấn.

Sắp xếp xóm, khối, bản: Hiện trạng 5.884, thực hiện sáp nhập 3.886, hình thành 1.804, giảm được 2.082; số khối, xóm hiện có sau sáp nhập: 3.804 xóm, khối, bản (có 2 khối mới thành lập mới).

Việc phân loại đơn vị hành chính gắn với số lượng cán bộ, công chức cấp xã góp phần ổn định biên chế, công tác quy hoạch được quan tâm. Cán bộ, công chức cấp xã đã có những đổi mới tích cực theo hướng trẻ hóa và chuẩn hóa về chuyên môn; được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tính tại thời điểm hiện tại (cấp tỉnh, cấp huyện) là 1.678 đơn vị. Trong đó, số đơn vị đã thực hiện việc sắp xếp (2020-2022): 146 đơn vị.

Số đơn vị chưa thực hiện sắp xếp là 42 đơn vị. Tổng số đơn vị giảm sau sắp xếp (2020-2022) là 76 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có 60 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chiếm 3,6% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về chính sách tinh giản biên chế, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế. Kết quả từ năm 2020 - 2022, toàn tỉnh thực hiện tinh giản biên chế đối với 2.012 cán bộ, công chức, viên chức.

Giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế tại Sở Nội vụ ảnh 4

Lãnh đạo các phòng, ban của Sở Nội vụ tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại cuộc làm việc, ý kiến của các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ làm rõ một số nội dung liên quan đến biên chế của giáo viên; biệt phái giáo viên; kết quả thực hiện tinh giản biên chế; việc tuyển dụng công chức, viên chức.

Chủ trương đưa công an chính quy về xã; giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã; chế độ chính sách của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, chế độ cán bộ xóm sau sáp nhập; sắp xếp, rà soát lại các ban chỉ đạo liên ngành, mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, tình trạng cán bộ, công chức xin thôi việc,… đã được đại diện Sở Nội vụ giải trình, làm rõ.

Giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế tại Sở Nội vụ ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ giải trình các nội dung đoàn giám sát đề nghị. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngành Nội vụ tỉnh cần bám nắm cập nhật, rà soát các văn bản quy định của Trung ương để kịp thời tham mưu cho tỉnh về công tác quản lý nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời rà soát, sửa đổi quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bên trong, quy định về biên chế để xây dựng vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng sáp nhập tăng quy mô, thực hiện quản lý nhà nước đa ngành đa lĩnh vực.

Ngành cần quan tâm công tác thông tin tuyên truyền để các chủ trương, chính sách được các cơ quan, ban, ngành địa phương cập nhật kịp thời.

Cùng đó, làm tốt công tác tham mưu đôn đốc công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền./.

Tin mới