mask

Giám sát việc triển khai, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo tiếp tục quán triệt và triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
0:00 / 0:00
0:00

Sáng 14/11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên để giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Giám sát việc triển khai, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại huyện Hưng Nguyên ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên. Ảnh: Sỹ Thành

Báo cáo tại buổi làm việc, sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, nhìn chung đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện có nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên.

Đến nay, nhìn chung việc triển khai Kết luận số 21-KL/TW được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã trở thành việc làm quan trọng và thường xuyên, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW chưa thường xuyên; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu sáng tạo. Việc cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kế hoạch số 77-KH/TU tại một số địa phương, đơn vị còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo của cấp trên, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ từng lĩnh vực…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên trong thời gian đến cần tập trung chỉ đạo tiếp tục quán triệt và triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 77-KH/TU của Tỉnh ủy; Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ..., góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin mới