mask

Giảng viên ngành Y phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những yêu cầu bắt buộc trong mở ngành đào tạo trình độ Đại học liên quan đến y học được Bộ GD&ĐT quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực trong tháng 10/2017

Khoản c của mục 2, Điều 2 quy định: Giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khoẻ theo quy định.

Kíp mổ gắp dị vật cho bệnh nhi tại Phòng khám đa khoa thực hành (Trường Đại học Y khoa Vinh) được dư luận đánh giá cao.
Hoạt động tại Phòng khám đa khoa thực hành -Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh tư liệu

Đây là một trong những điều kiện cần thiết để mở ngành đào tạo trình độ Đại học, cụ thể, để mở ngành đào tạo đại học, cần đáp ứng các tiêu chí:

- Phù hợp nhu cầu xã hội và người học, cũng nhu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vùng miền và cả nước và đặc biệt phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ sở đào tạo.

- Tên ngành đăng ký đào tạo phải có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV.

- Về đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu phải đảm bảo số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu tổ chức đào tạo, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện đào tạo trình độ đại học của các ngành khác đang đào tạo, trong đó có ít nhất 01 tiến sĩ cùng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã hội.

- Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập theo yêu cầu của ngành đăng ký đào tạo trình độ đại học.

- Chương trình đào tạo và các điều kiện khác thực hiện chương trình.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/10/2017.  Mọi người có thể Tải thông tư tại đây 

N.N (Tổng hợp)

Tin mới