Giáo dân Đô Lương hiến 15 tỷ đồng và gần 3.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Trong năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Đô Lương (Nghệ An) có sự tham gia tích cực của đồng bào công giáo.

Tiêu biểu có bà con giáo dân giáo họ Đa Trợ - Đại Sơn, Chi Phương - Quang Sơn, Bột Đà - Đà Sơn, Nhà xứ Lưu Mỹ - Trù Sơn.

Riêng giáo họ Nhà xứ Lưu Mỹ - Trù Sơn đã xây dựng được 1,2 km đường bê tông với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng, trong đó nguồn đóng góp của bà con giáo dân là 350 triệu đồng.  Bà con cũng đã dỡ bỏ 255m tường bao, hiến 359m2 đất và 520 ngày công.

Nhiều giáo họ, giáo xứ, bà con đã triển khai làm hệ thống mương tiêu thoát nước kiên cố. Ảnh: Ngọc Phương

Giáo họ Chi Phương - Quang Sơn xây dựng được 1,5km đường bê tông trị giá 2,2 tỷ đồng, bà con đóng góp 800 triệu đồng, dỡ bỏ 368m tường bao, hiến 615m2 đất và 1022 ngày công.

Tổng hợp của các cấp, thời gian qua, bà con giáo dân trên địa bàn Đô Lương đã hiến 15 tỷ  đồng, gần 3.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới, nhờ vậy đã tạo nên diện mạo khang trang cho các giáo xứ, giáo họ.

Tính đến nay, 8/14 xã có đồng bào công giáo ở Đô Lương đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ giàu, hộ khá năm 2018 trong bà con giáo dân là 56,5%; hộ trung bình chiếm 36%.

Ngọc Phương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới