Giữ vững mặt trận tư tưởng, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong mỗi giai đoạn, nhiệm vụ cách mạng, công tác tuyên giáo luôn đóng vai trò “đi trước - mở đường”, là mặt trận hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Một số ý kiến về công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trương Công Anh - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

4 vấn đề cần quan tâm của công tác tuyên giáo

Tôi có một khoảng thời gian làm công tác tuyên giáo từ thành phố đến tỉnh. Nhân ngày tư tưởng văn hoá, tôi có một vài suy nghĩ về ngành Tuyên giáo.

Thứ nhất, hiện nay, bên cạnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân vào Đảng, thì các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Vì vậy, người làm công tác tuyên giáo là người lính “xung kích” trên mặt trận tư tưởng, văn hoá để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, cùng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tuyên giáo cũng phải đứng ở vị trí trung tâm của nhiệm vụ chính trị mà Đảng ta xác định “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm”. Công tác tư tưởng về mặt kinh tế cần phải được quán triệt một cách sâu sắc nhất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chức tốt liên kết kinh tế nhằm tạo ra nền sản xuất hàng hoá theo đúng quy luật khách quan và theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, ở mặt trận kinh tế nông nghiệp và phạm vi phát triển kinh tế miền Tây, nếu chúng ta không đổi mới tư duy, không có nhận thức đúng đắn thì nông nghiệp chúng ta khó phát triển nhanh, bền vững và miền Tây khó vươn lên thoát nghèo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX đã xác định.

Thứ ba, công tác tư tưởng hiện nay phải tận dụng tốt các yếu tố khoa học công nghệ nhằm tạo ra sức mạnh mới trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bởi vì hiện nay khoa học công nghệ cho phép chúng ta sử dụng nhiều phương tiện hiện đại mang tính phổ cập cao, có tác động nhanh, mạnh.

Thứ tư, công tác tư tưởng nói riêng và công tác tuyên giáo nói chung là một mặt trận và mặt trận này cần phải huy động một cách tối đa toàn bộ lực lượng của cả hệ thống chính trị, chứ không đơn giản là nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo; có như vậy, công tác này mới thật sự hiệu quả.


Đồng chí Phan Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Xây dựng lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo hiện nay là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để làm tốt công việc này, đòi hỏi người cán bộ tuyên giáo phải nắm chắc về lý luận; phải thật sự hiểu thực tiễn, thực trạng nhận thức xã hội hiện nay, đặc biệt là trên không gian mạng - nơi thể hiện những quan điểm khá rõ của mỗi cá nhân về một vấn đề, chủ đề nào đó; phải là người có bản lĩnh, có kỹ năng, nhiệt huyết, bởi khi tham gia đấu tranh trực diện trên không gian mạng xã hội thì có thể bị những người trái quan điểm, bất mãn đó “tấn công”, thoái mạ, nói những điều không hay.

Công việc của những người tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải có đủ lý luận, kỹ năng, bản lĩnh và kiến thức sắc sảo để thuyết phục làm thay đổi tư tưởng “đi ngược” đó.

Thực tế lâu nay ở Nghệ An, việc huy động các lực lượng quần chúng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng trên không gian mạng khá hiệu quả; song so với yêu cầu nhiệm vụ, thì số lượng đội ngũ thật sự sắc sảo chưa nhiều. Đây là vấn đề khó khăn, các cấp cần được quan tâm, đảm bảo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trên không gian mạng thật sự hiệu quả.


Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương:

Lan tỏa tinh thần không trông chờ, ỷ lại

Thời gian qua, hệ thống ngành Tuyên giáo các cấp ở huyện Tương Dương đã làm tốt vai trò tham mưu và chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng và Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Rõ nét nhất, từ đặc thù của huyện với tư tưởng trông chờ, ỷ lại còn nặng nề trong cán bộ và Nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành và trực tiếp tuyên truyền, triển khai đưa Đề án “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện” đi vào cuộc sống; gắn với tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng bước thay đổi; ý chí tự lực, tự cường ngày càng được phát huy.

Kết quả minh chứng cụ thể nhất là nhiều mô hình sinh kế trong Nhân dân được hình thành, phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn huyện là 6%/năm; có 4/16 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên giáo cũng tập trung tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc thực hiện Đề án "Xây dựng xã biên giới sạch về ma tuý” với kết quả có 2/4 xã đạt “Xã biên giới sạch về ma tuý”; tuyên truyền, đẩy lùi nạn buôn bán người, các hủ tục tảo hôn, cận huyết thống…


Đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương:

Tạo sự đồng thuận xã hội

Công tác tuyên giáo đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng: Đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển và đi sau - tổng kết.

Hàng tháng toàn Đảng bộ huyện chọn ngày mùng 1 làm ngày sinh hoạt tư tưởng, tại ngày sinh hoạt này, cấp ủy, chính quyền cơ sở sẽ trực tiếp đối thoại với cấp ủy, ban chỉ huy xóm, ban công tác Mặt trận xóm và đại diện các chi đoàn, chi hội về những vấn đề đã được tổng hợp phản ánh trong tháng. Ngày 28 hàng tháng là ngày họp Báo cáo viên cấp huyện để cung cấp thông tin, cập nhật tình hình của đất nước, của tỉnh, của huyện để phục vụ ngày sinh hoạt tư tưởng tại các tổ chức cơ sở Đảng và ngày sinh hoạt chi bộ tháng sau.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn điểm báo hàng tuần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về những vấn đề báo nêu; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền trên Báo Nghệ An và xuất bản Bản tin huyện hàng tháng để phục vụ công tác tuyên truyền và định hướng thông tin, dư luận xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An và huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đô thị Đô Lương sẽ đạt đô thị loại 4 trước năm 2025 và đưa huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030, nên huyện Đô Lương sẽ rất nhiều việc phải làm, công tác tuyên giáo cần phải thực hiện tốt hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương của Đảng nói chung, trong công tác giải phóng mặt bằng nói riêng để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng.

Tin mới