mask

Giúp người dân giải quyết vướng mắc thủ tục đất đai sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Ngày 26/3, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh cùng Đoàn Thanh niên cơ quan UBND thành phố Vinh phối hợp với xã Hưng Đông thực hiện chương trình Ngày thứ 7 vì dân với nội dung đăng ký biến động thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi sáp nhập khối, xóm.
Ảnh: Nam Sơn
Đông đảo người dân có mặt để giải quyết thủ tục tại chương trình "Ngày thứ 7 vì dân" tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Ảnh: Nam Sơn

Việc đăng ký biến động thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm giúp người dân không phải lên thành phố để đăng ký thông tin do thay đổi giảm tải cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại 1 cửa thành phố. Sau khi đăng ký thành công, người dân được nhận kết quả ngay trong buổi làm việc vì vậy người dân sẽ có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện các quyền như thế chấp, tặng, cho, mua bán chuyển nhượng…

Ảnh: Nam Sơn
Bộ phận tiếp nhận, xử lý các thủ tục trong chương trình. Ảnh: Nam Sơn

Trong Ngày thứ 7 vì dân, chương trình đã xử lý được 352 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời tư vấn và giải quyết 71 lượt vướng mắc của người dân về thủ tục hành chính về đất đai.

Ảnh: Nam Sơn
Người dân được hướng dẫn cụ thể để giải quyết những thủ tục cần thiết. Ảnh: Nam Sơn

Tin mới