mask

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Đề Sinh học thi tốt nghiệp THPT sáng 10/8 gồm 24 mã đề, mỗi đề 40 câu, làm trong 50 phút. Trong khi đó Môn thi Giáo dục công dân gồm 24 mã đề, được trộn từ 4 đề gốc, thí sinh làm 40 câu hỏi trong thời gian 50 phút.
Gợi ý đáp án mã đề môn Sinh học:

Mã đề 206:

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
 
Mã đề 207:
Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 2
 

Mã đề 208:

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 3
 

Mã đề 220:

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 4
 
Gợi ý đáp án mã đề môn Giáo dục công dân:

Mã đề 301

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 5

Mã đề 302:

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 6

Mã đề 304:

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 7

Mã đề 307:

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 8

Mã đề 318:

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 9

Mã đề 319:

Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT ảnh 10
 

Tin mới