mask

Hà Giang: Hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Sở Nội vụ

Không chỉ đi đầu trong hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ, tỉnh Hà Giang còn tiến hành hợp nhất các cơ quan như: UB Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh, Đảng bộ khối DN tỉnh với Đảng bộ khối cơ quan tỉnh.
 Hà Giang: Hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Sở Nội vụ ảnh 1
Ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, bộ máy cấp tỉnh của Hà Giang có 72 đơn vị, trong đó có 37 cơ quan chuyên môn, 9 đơn vị sự nghiệp công lập, 26 hội cấp tỉnh. 

Theo đề án 22 ngày 8/2 của Tỉnh ủy về đổi mới sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết TƯ 6 khóa 12, tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai thí điểm hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ.

Sáng nay, Ban chấp hành Tỉnh ủy đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết về thực hiện thí điểm các đề án hợp nhất một số cơ quan.

Hợp nhất 6 cơ quan thành 3

Đề án thứ nhất là hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang.

Theo ông Ly, khi chưa hợp nhất, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 1 trưởng và 2 phó ban; có 6 phòng, đơn vị với biên chế hiện có 42 người. Còn Sở Nội vụ có giám đốc và 2 phó giám đốc; có 6 phòng đơn vị chức năng, 2 ban, 1 chi cục với tổng biên chế là 80 công viên chức và người lao động.

Sau khi hợp nhất, tỉnh chuyển giao nguyên trạng 18 biên chế của Chi cục Văn thư lưu trữ; 16 biên chế của Ban Thi đua khen thưởng về Văn phòng UBND; 11 biên chế của Ban Tôn giáo về Ban Dân tộc tỉnh; 12 biên chế của Phòng Khám quản lý sức khỏe cán bộ về Sở Y tế.

"Ban Tổ chức - Nội vụ sau hợp nhất có 6 phòng chuyên môn, giảm 9 phòng, còn 18 lãnh đạo, giảm 11 người so với trước", Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Giang nói.

Biên chế của Ban Tổ chức - Nội vụ là 70 người gồm 6 lãnh đạo ban (1 trưởng và 5 phó) và 64 cán bộ, công chức và hợp đồng. Cơ quan này sẽ làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trả lại trụ sở Sở Nội vụ cho UBND tỉnh quản lý.

Đối với đề án hợp nhất Thanh tra tỉnh với cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh ủy thành cơ quan UB Kiểm tra - Thanh tra tỉnh, ông Ly cho hay, khi chưa hợp nhất, UB Kiểm tra Tỉnh ủy có 1 chủ nhiệm và 3 phó; có văn phòng và 4 phòng nghiệp vụ với tổng biên chế 31 người.

Còn Thanh tra tỉnh có chánh thanh tra và 3 phó; có văn phòng và 5 phòng nghiệp vụ với tổng biên chế 31 người.

Sau khi hợp nhất, còn lại 6 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với trước với tổng biên chế 61 người (không thay đổi so với cũ). Trong đó có 6 lãnh đạo gồm chủ nhiệm và 5 phó chủ nhiệm (giảm 2 lãnh đạo). Còn số lượng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ sau hợp nhất không vượt quá số lãnh đạo cấp phòng của 2 cơ quan trước khi hợp nhất.

Cơ quan này làm việc tại trụ sở Ban Nội chính tỉnh, bàn giao trụ sở Thanh tra tỉnh cho UBND tỉnh.

Giảm 6 chức danh lãnh đạo cấp tỉnh

Ngoài ra, Hà Giang cũng thực hiện hợp nhất Đảng bộ khối DN tỉnh với Đảng bộ khối cơ quan tỉnh thành Đảng bộ khối cơ quan - DN tỉnh Hà Giang với 4 ban, đơn vị; giảm 4 đơn vị, 2 thường trực, 8 trưởng, phó văn phòng, ban chuyên môn giúp việc so với trước. Biên chế còn lại 30 người, trong đó có 4 lãnh đạo gồm bí thư và 3 phó bí thư.

Cơ quan này làm việc tại trụ sở Đảng bộ khối cơ quan tỉnh và bàn giao trụ sở làm việc của Đảng ủy khối DN cho UBND tỉnh quản lý.

"Sau khi hợp nhất, giảm được 3 đầu mối cơ quan cấp tỉnh, giảm 18 đơn vị cấp phòng, giảm 8 biên chế", Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Giang nhấn mạnh.

Riêng số lượng lãnh đạo cấp tỉnh, ông Ly cho biết giảm được 6 chức danh thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2020.

Tin mới