mask

Hà Tĩnh tinh giản trên 2.000 biên chế

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã giảm được 29 phòng chuyên môn, giảm trên 2.000 biên chế.
Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động góp phần thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả
Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động góp phần thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả.

Ông Trần Huy Liệu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, đến năm 2021, Hà Tĩnh phấn đấu mỗi sở, ban, ngành giảm từ 1 - 2 phòng chuyên môn (dự kiến giảm tối thiểu 15/150 phòng); UBND các huyện, thành phố, thị xã giảm từ 1- 2 phòng chuyên môn trực thuộc (dự kiến giảm tối thiểu 13/155 phòng); giảm 255 biên chế hành chính so với chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2015.

Đối với đơn vị sự nghiệp, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh; giảm trên 3.200 biên chế trong tổng số 29.166 biên chế sự nghiệp so với năm 2015.

Theo ông Trần Huy Liệu, khi sắp xếp các đơn vị phòng, ban, không đơn thuần là việc sắp xếp cho đủ quy mô, mà các đơn vị rà soát lại tất cả các lĩnh vực để phân tích các bất cập trong mô hình tổ chức cũ để tổng hợp phân tích, tổ chức lại theo nhóm nhiệm vụ./.

Tin mới