Hạn chế tối đa chồng chéo hoạt động các cơ quan thanh, kiểm tra và Kiểm toán Nhà nước

(Baonghean.vn) - Góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ sự phối hợp, nhằm hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra với Kiểm toán Nhà nước.
Chiều 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy góp ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Các Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Mão chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến thảo luận sôi nổi tập trung vào các vấn đề như: dữ liệu kiểm toán điện tử, việc mở rộng đối tượng kiểm toán; cần ra quyết định kiểm toán với các đơn vị khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay chuyển cho cơ quan điều tra để khởi tố hình sự; bổ sung quy định phối hợp giữa cơ quan Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan thanh tra, kiểm tra...

Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Hà Anh Dũng đề nghị, nội dung của Luật cần nghiên cứu, bổ sung quy định, chế tài, thẩm quyền được xử phạt hành chính của Kiểm toán Nhà nước đối với hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan; quy định cụ thể mức xử phạt, đối tượng xử phạt.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Sơn đề nghị Luật cần quy định rõ, hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động thanh, kiểm tra với hoạt động Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Thanh Lê

Góp ý vào Mục 6b trong bổ sung Điều 10, ông Nguyễn Hồ Cảnh (cộng tác viên pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh) đề nghị cần xem lại việc bổ sung thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp về tài chính công, tài sản công trong các vụ án cho cơ quan kiểm toán… có khách quan không, bởi có những vụ án bị khởi tố trên cơ sở kết quả kiểm toán. Vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ này nên thành lập cơ quan giám định độc lập trực thuộc Bộ Tài chính.

Đa số đại biểu quan tâm và đề nghị, Luật cần xem xét mối quan hệ phối hợp, phạm vi thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức; bảo đảm hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động thanh, kiểm tra với hoạt động Kiểm toán Nhà nước; bảo đảm thống nhất đồng bộ giữa các Luật liên quan.  

Ông Võ Tiến Thịnh - Phó Kiểm toán Trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực II phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão nhấn mạnh: Việc tổ chức hội thảo để lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 nhằm đánh giá Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 đúng thực trạng, từ đó đề xuất kiến nghị sửa đổi đạt chất lượng, đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tăng cường vai trò, trách nhiệm thực hiện chức năng của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Các ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, tiếp thu kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu góp ý tại diễn đàn kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Luật  Kiểm toán Nhà nước  năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Sau hơn 3 năm thi hành, Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 bộc lộ một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Ngày 13/12/2018, Ủy ban TVQH ban hành Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14, theo đó Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, dự kiến trình tại 2 kỳ họp Quốc hội khóa XIV (Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thứ 8).

Thanh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới