mask

HĐND cấp tỉnh quyết định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách

(Baonghean.vn) - HĐND cấp tỉnh được quyết định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách, đó là một trong những nội dung của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP về quy định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
HĐND cấp tỉnh quyết định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách ảnh 1
Công an xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thực hiện công tác dân vận tại cơ sở. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP về quy định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 

Nghị định quy định, trưởng Công an xã chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của trưởng Công an cấp huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an xã và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự giám sát của HĐND cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Về thẩm quyền, lộ trình và điều kiện bảo đảm hoạt động đối với Công an xã chính quy: Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với chủ tịch UBND cấp huyện trước khi báo cáo chủ tịch UBDN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy; bảo đảm ở mỗi xã, thị trấn có các chức danh: Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên...  

Kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất và hoạt động của Công an xã chính quy do ngân sách Nhà nước và được sử dụng trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Công an và các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Với 4 chương, 14 điều, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP còn quy định điều khoản thi hành: Đối với xã, thị trấn đã tổ chức Công an chính quy, những trườnhợp Công an xã bán chuyên trách được UBND các cấp đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách Nhà nước; quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo các quy định hiện hành, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương; trong trường hợp địa phương không bố trí được nguồn ngân sách thì Trung ương sẽ bổ sung kinh phí cho địa phương thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2021.

Tin mới