mask

HĐND tỉnh bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh được tiến hành vào cuối phiên khai mạc của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII vào sáng 18/7.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Cường
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Cường
Theo Tờ trình của UBND tỉnh giới thiệu ông Đoàn Hồng Vũ vừa được UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; và ông Nguyễn Hải Dương được UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, kỳ họp đã thảo luận dân chủ, lấy ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự để chốt danh sách và tiến hành thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND  tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 2
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Thông qua bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đoàn Hồng Vũ và ông Nguyễn Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Xuân Đường tặng hoa cho các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các đồng chí miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Xuân Đường tặng hoa cho các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các đồng chí miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Cường.

Trước đó, HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh và quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Bằng Toàn - nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trần Ngọc Danh - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, nay đã nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh cũng tiến hành xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lô Đình Xuyên - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tương Dương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, vì lý do sức khỏe không đảm bảo để hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.

Tin mới