mask

HĐND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Thẩm tra dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu các ngành làm rõ các căn cứ pháp lý và thực tiễn.
Chiều 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham gia cuộc thẩm tra có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một sở, ngành cấp tỉnh.
Chiều 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham gia cuộc thẩm tra có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024. Cụ thể ở đây là điều chỉnh bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, giai đoạn 2020 - 2024.

Và vấn đề quan tâm nhất được một số thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt ra là cơ sở pháp lý và tính thực tiễn của việc điều chỉnh bảng giá đất lần này và mức điều chỉnh đã phù hợp.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nông thừa nhận tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất còn thấp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Văn Toàn làm rõ các căn cứ thực tiễn để điều chỉnh bảng giá đất tại các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Mai Hoa

Từ vấn đề đặt ra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã làm rõ sự cần thiết sự điều chỉnh lần này.

Theo đó, bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019. Quá trình tổ chức thực hiện đối với bảng giá đất khu công nghiệp không đảm bảo tính công bằng về đơn giá cho thuê đất giữa các nhà đầu tư trong cùng khu công nghiệp (hiện đang thực hiện bảng giá đất theo từng tuyến đường trong khu công nghiệp) và không thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng khi các nhà đầu tư vào muốn tìm hiểu đơn giá thuê đất (do giá thuê đất hiện hành được phân theo nhiều lớp theo từng vị trí, hình thể, diện tích khu đất).

Mặt khác, qua khảo sát bảng giá đất khu công nghiệp ở 2 tỉnh liền kề là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, thì Nghệ An vẫn mức giá thuê đất cao hơn, làm giảm sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào tỉnh.

Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Mai Hoa
Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam giải trình làm rõ một số vấn đề về việc điều chỉnh bảng giá đất. Ảnh: Mai Hoa

Từ thực tiễn nêu trên và căn cứ vào khung giá đất của Chính phủ ban hành; trên cơ sở tham mưu của các ngành chuyên môn, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất đối với các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Theo đó, thay việc quy định giá thuê đất theo từng vị trí, từng tuyến đường trong từng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam được điều chỉnh quy định giá thuê đất được áp dụng bằng một mức chung của từng khu công nghiệp.

Mặt khác, về mức giá cũng được điều chỉnh giảm so với bảng giá đất hiện hành. Cụ thể như sau:

- Mức giá thuê đất khu công nghiệp VSIP, từ 525 nghìn đồng/m2 xuống 285 nghìn đồng/m2.

- Mức giá thuê đất khu công nghiệp Nam Cấm được điều chỉnh: Khu A, từ 387 nghìn đồng/m2 xuống 307 nghìn đồng/m2; Khu B, từ 396 nghìn đồng/m2 xuống 330 nghìn đồng/m2; Khu C, từ 402 nghìn đồng/m2 xuống 348 nghìn đồng/m2; Khu D, từ 338 nghìn đồng/m2 xuống 280 nghìn đồng/m2.

- Mức giá thuê đất khu công nghiệp WHA, từ 387 nghìn đồng/m2 xuống 275 nghìn đồng/m2.

- Mức giá thuê đất khu công nghiệp Thọ Lộc, giá hiện hành ở Khu A là 318 nghìn đồng/m2, Khu B là từ 313 nghìn đồng/m2, Khu C là 334 nghìn đồng/m2; nay được đề xuất điều chỉnh xuống một mức giá chung là 275 nghìn đồng/m2.

- Mức giá thuê đất khu công nghiệp Hoàng Mai I hiện hành là 518 nghìn đồng/m2 và khu công nghiệp Hoàng Mai II hiện hành là 221 nghìn đồng/m2, nay được điều chỉnh một mức chung là 275 nghìn đồng/m2

- Mức giá thuê đất khu công nghiệp Đông Hồi, từ 375 nghìn đồng/m2 xuống 275 nghìn đồng/m2.  

Trên cơ sở giải trình của các đơn vị liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thống nhất dự thảo nghị quyết điều chỉnh giá thuê đất khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam do UBND tỉnh xây dựng để trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới đây.

Ông Trần Xuân Nhuệ - Trưởng phòng Khai thác hải sản, thuộc Chi cục Thủy sản Nghệ An trình bày dự thảo. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Xuân Nhuệ - Trưởng phòng Khai thác hải sản, thuộc Chi cục Thủy sản Nghệ An trình bày dự thảo nghị quyết bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá. Ảnh: Mai Hoa

Chiều nay, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết bổ sung khoản 2 Điều 4, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 22/7/2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tin mới