mask

HĐND tỉnh cho ý kiến về 2 nội dung giám sát trong năm 2019

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được các đại biểu cho ý kiến tại cuộc họp thẩm tra dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 tới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Ảnh: Minh Chi
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Ảnh: Minh Chi
Tham gia có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Phan Đức Đồng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; dự thảo nghị quyết giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5; dự thảo nghị quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
Bên cạnh đó, cuộc họp cũng cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động của các tổ chức, đơn vị và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Để công tác này thời gian tới được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền, UBND tỉnh cần ban hành quy định cụ thể tiêu chí thành lập các phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện; quy định hợp lý số lượng cấp phó phòng hợp lý.
Gắn với đó tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, bản đảm bảo quy mô hợp lý, phù hợp thực tiễn và năng lực đội ngũ cán bộ.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị đưa ra khỏi danh mục các nội dung chưa đảm bảo quy trình
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể tiêu chí thành lập các phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện. Ảnh: Minh Chi

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Lê Hồng Vinh đề nghị các sở, ngành, nhất là một số ngành có đơn vị sự nghiệp công lập lớn, cần nghiên cứu và xây dựng lộ trình sắp xếp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; đồng thời quan tâm đánh giá cơ chế tự chủ và có lộ trình cho thời gian tiếp theo phù hợp.

Nêu trăn trở đối với chủ trương bỏ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và chuyển sang mô hình chi nhánh trực thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ gây khó khăn cho các huyện miền núi cao, Trưởng ban Pháp chế Phan Đức Đồng kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu để tổ chức lại mô hình này để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng quan tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu để tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hợp lý. Ảnh: Minh Chi

Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động là nội dung cực kỳ quan trọng, nhạy cảm, liên quan đến con người; bởi vậy yêu cầu xây dựng nghị quyết cần phải chặt chẽ, khoa học, đảm bảo pháp lý chặt chẽ và thực tiễn đặt ra.

Đồng tình với ý kiến của một số đại biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp chú trọng xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng Đề án 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy; gắn xây dựng đề án vị trí việc làm có chất lượng.

Liên quan đến việc thành lập các tổ chức đặc thù cấp tỉnh và sắp xếp các ban quản lý cấp tỉnh và cấp huyện, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị cần làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết, đúng theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý UBND tỉnh nghiên cứu hướng dẫn, tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin mới