mask

HĐND tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện

(Baonghean.vn) - Thẩm tra một số dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh đã đồng tình trình HĐND tỉnh quyết nghị thông qua đề xuất của UBND tỉnh về đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện; đồng thời đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 28 đơn vị y tế.
0:00 / 0:00
0:00
HĐND tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện ảnh 1
Chiều 22/8, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực y tế, dự kiến trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 25/8 tới. Đồng chí Chu Đức Thái - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế; các thành viên dự họp đã thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề về chủ trương đầu tư 3 dự án.

Bao gồm dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện; dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An; dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 28 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện ảnh 2

Đồng chí Lục Thị Liên - Phó trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh tham gia ý kiến thẩm tra về dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh lưu ý, các đơn vị liên quan cần rà soát quy trình thủ tục đầu tư, trong đó có quy hoạch chi tiết 1/500 để khi HĐND tỉnh quyết nghị thông qua nghị quyết đảm bảo đủ điều kiện triển khai thực hiện việc nâng cấp, cải tạo các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế tuyến huyện.

Liên quan đến dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 28 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện cần phải rà soát lại danh mục các trang thiết bị, đảm bảo các trang thiết bị đề xuất mua sắm nằm trong danh mục thiết bị đầu tư mà cấp có thẩm quyền phê duyệt.

HĐND tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện ảnh 3

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh nêu ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (bổ sung vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương cấp phát cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An, vốn vay ODA của Chính phủ Đức), Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh đã đồng tình với đề xuất của UBND tỉnh về điều chỉnh giảm 10 tỷ đồng từ kế hoạch năm 2022 tiểu dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An; đồng thời đồng ý bổ sung 10 tỷ đồng kế hoạch năm 2022 cho dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh rõ quan điểm, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư là nhằm đảm bảo giải ngân được nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư công trình; vì vậy đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư, đảm bảo nguồn vốn điều chỉnh phải giải ngân để thực hiện dự án đầu tư, góp phần củng cố, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện ảnh 4

Đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế giải trình làm rõ một số nội dung Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới