mask

HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 17/2 (tức mùng 6 Tết Xuân Tân Sửu), cơ quan HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 17/2 (mùng 6 Tết xuân Tân Sửu), cơ quan HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường dẫn đầu đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 17/2 (mùng 6 Tết Xuân Tân Sửu), cơ quan HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường dẫn đầu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Kính dâng lẵng hoa và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, chuyên viên, nhân viên cơ quan HĐND tỉnh bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người; vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao THị Hiền và Hoàng Viết Đường dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực hiện di huấn của Người, năm 2020 vừa qua, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo và làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của nhân dân.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và chuyên viên, nhân viên cơ quan HĐND tỉnh hứa nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên cơ quan HĐND tỉnh đã tổ chức lễ trồng 10 cây hoa ngọc lan tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa trước phần mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên cơ quan HĐND tỉnh cũng đã tổ chức dâng hoa, dâng hương trước phần mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương trước phần mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương trước phần mộ của cậu Nguyễn Sinh Xin - em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh trồng cây đầu Xuân tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh tổ chức trồng cây đầu xuân tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh tổ chức trồng cây đầu Xuân tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh tổ chức trồng cây đầu xuân tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh tổ chức trồng cây đầu Xuân tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và chuyên viên cơ quan HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới