mask

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Kiến nghị với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, hiện nay, thị xã Cửa Lò có 5/6 đơn vị được giao từ 3 đến 11 biên chế; các đơn vị này có chức năng, nhiệm vụ khác biệt nhau nên rất khó khăn trong việc sắp xếp lại để đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
0:00 / 0:00
0:00

Chiều 14/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò.

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò ảnh 1

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, thị xã Cửa Lò đã thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động.

Đảm bảo yêu cầu cơ bản phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các tổ chức, các cơ quan, thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, công tác khen thưởng,…

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò ảnh 2

Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò báo cáo việc thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Hiện nay, UBND thị xã có 12 phòng, ban chuyên môn (thực hiện theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ); 28 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Trong đó, có 20 trường học (8 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 5 trường THCS) và 8 đơn vị sự nghiệp khác (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý đô thị, Ban Quản lý nghĩa trang, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Cứu hộ và Phòng, chống thiên tai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Đội Quản lý trật tự đô thị). Trong đó, có 2 đơn vị tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Ban Quản lý đô thị; 14 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (Trung tâm Phát triển quỹ đất, 13 trường mầm non và THCS). Thị xã có 7 phường là đơn vị hành chính loại II.

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò ảnh 3

Cán bộ Phòng Quản lý đô thị UBND thị xã Cửa Lò thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Hiện nay, UBND thị xã đang thực hiện các quy trình chuyển đổi Ban Quản lý đô thị thành công ty cổ phần theo lộ trình của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị được thực hiện cổ phần.

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò ảnh 4

Các thành viên Đoàn giám sát tham gia buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã đã khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ văn hóa và thể dục, thể thao ngoài công lập; 8 cơ sở giáo dục tư thục: Trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức, Trường Mầm non Sunkid,... qua đó, nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm và mở rộng sự tham gia của toàn dân vào sự nghiệp phát triển giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao…

Thực hiện chủ trương tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, trong giai đoạn 2020 đến tháng 8/2022 thực hiện tinh giản 28 người.

Từ thực tiễn khó khăn, bất cập trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thị xã Cửa Lò đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực của mình.

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Thị xã Cửa Lò đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của cơ quan HĐND - UBND thị xã theo vị trí việc làm đúng với chức năng, nhiệm vụ và số lượng cấp phó được quy định cho các phòng, ban, gắn với lộ trình tinh giản biên chế phù hợp để đảm bảo số lượng người làm việc cũng như tỷ lệ 60% vị trí chuyên môn, nghiệp vụ (hiện nay được giao 64 biên chế, rất khó khăn cho mục tiêu giảm 5% đến năm 2026).

Theo đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Do tính chất đặc thù nên hiện thị xã Cửa Lò đang duy trì các đơn vị sự nghiệp công lập như Đội Quản lý trật tự đô thị và Trung tâm Cứu hộ - Phòng, chống thiên tai.

Hiện nay, thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó yêu cầu tối thiểu có 15 người, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò ảnh 6
Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu, trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

“Hiện nay, thị xã Cửa Lò có 5/6 đơn vị được giao từ 3 đến 11 biên chế (trừ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông được giao 18 biên chế), các đơn vị này có chức năng, nhiệm vụ khác biệt nhau nên rất khó khăn trong việc sắp xếp lại để đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Đề nghị Sở Nội vụ, UBND tỉnh có hướng chỉ đạo chung phù hợp, đảm bảo với điều kiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên từng địa bàn” - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng đề xuất.

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò ảnh 7

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tiếp thu ý kiến của Đoàn Giám sát. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao đổi về những khó khăn vướng mắc của thị xã Cửa Lò phản ánh trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, các kiến nghị, đề xuất của thị xã Cửa Lò, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp kiến nghị đến các cơ quan chức năng liên quan.

Tin mới