mask

HĐND tỉnh giám sát tại Hoàng Mai: Khen thưởng phải đúng mức theo quy định

(Baonghean.vn) – Công tác thi đua – khen thưởng thiếu tính chặt chẽ và còn hình thức; khen thưởng còn quá tập trung vào các tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; chưa chú trọng công tác lập quỹ và sử dụng theo đúng quy định; bố trí cán bộ phụ trách công tác thi đua thiếu ổn định... Đó là một số vấn đề mà đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh chỉ ra tại cuộc làm việc sáng 5/10 đối với phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai).

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia bổ sung quy chế hoạt động của HĐND tỉnh
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc .

Thông qua giám sát cho thấy, nhiều phong trào chung được tổ chức triển khai như đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, an ninh trật tự. Địa phương cũng tổ chức được một số phong trào thi đua mang tính đặc thù như: phát động nhân dân đóng góp để xây dựng hệ thống điến thắp sáng trong các cụm dân cư; hiến đất, đóng góp tiền làm đường, chỉnh trang đô thị... Qua đó, xuất hiện một số mô hình, điển hình tập thể, cá nhân có sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Phong trào văn hóa - thể thao phát triển sầm rộ ở Quỳnh Thiện
Phong trào văn hóa - thể thao phát triển rầm rộ ở Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai).

Tại cuộc làm việc, đoàn giám sát nhận thấy, do ngân sách địa phương hạn chế nên việc khen thưởng trong các phong trào chưa đáp ứng theo quy định. Việc xét các danh hiệu thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa được quan tâm. Công tác tuyên truyền chưa cụ thể, chưa quan tâm việc tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua; chưa làm rõ tỷ lệ khen thưởng các đối tượng.

Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện làm rõ một số vấn đề đoàn quan tâm
Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện làm rõ một số vấn đề đoàn quan tâm.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho rằng: Ở đâu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm tổ chức các phong trào thi đua một cách bài bản, thiết thực thì sẽ đưa phong trào của địa phương phát triển.

Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua – khen thưởng. Chú trọng công tác tuyên truyền, sâu và rõ từng phong trào; có tổng kết và nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, nhất là phát triển kinh tế của địa phương. Quan tâm khen thưởng đúng quy định, chủ động và tăng cường khen thưởng thuộc thẩm quyền, trong đó quan tâm đến cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp.

Minh Chi

Tin mới