mask

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chương trình NTM tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 20/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Thanh Chương về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM.

Cùng làm việc có ông Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo chủ chốt huyện Thanh Chương.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Chương, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát thực tế việc thực hiện chương trình NTM tại xã Thanh Giang và Thanh Dương. Tại mỗi xã, Đoàn thăm mô hình phát triển kinh tế và một số công trình trọng điểm theo tiêu chí NTM...

Quang cảnh buổi Đoàn làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Chương
Quang cảnh buổi Đoàn làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Làm việc với huyện Thanh Chương, Đoàn đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Chương nỗ lực đạt được sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã chủ động xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phong trào xây dựng NTM. Làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Số xã đã bình quân tiêu chí năm sau luôn cao hơn năm trước.

- Người dân thôn Tân Hà xã Võ Liêt – Thanh Chương: nâng cấp một tuyến đường để đạt chuẩn NTM
Người dân thôn Tân Hà xã Võ Liệt – Thanh Chương nâng cấp một tuyến đường để đạt chuẩn NTM

Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng như bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Đến nay, Thanh Chương đã có 7 xã về đích NTM. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như một số tiêu chí quan trọng xây dựng NTM còn đạt thấp, nợ xây dựng NTM còn lớn, thu nhập bình quân đầu người nhìn chung còn thấp….

Đại diện Đoàm giám sát phát biểu ý kiến
Đại diện Đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu huyện Thanh Chương tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lộ trình đảm bảo tiến độ xây dựng NTM của các xã còn lại; phân công cán bộ, các cấp các ngành chỉ đạo thực hiện; tăng cường hơn nữa và đa dạng hóa các nguồn lực, coi trọng sức dân, xác định rõ các nguồn lực xây dựng NTM. Tập trung phát triển các ngành nghề, mô hình kinh tế, giải quyết việc làm, quy hoạch giao thông. Đặc biệt, thực hiện tốt các tiêu chí về văn hóa, môi trường và y tế. Quan tâm tới các xã đã đạt chuẩn NTM,  đảm bảo các xã đạt chuẩn giữ vững các tiêu chí và phấn đấu đạt mức cao hơn. Thực hiện tốt chuẩn hóa đội ngũ cán bộ...

                             Hữu Thịnh

 Đài Thanh Chương 

Tin mới