mask

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị huyện Đô Lương quan tâm đầu tư cơ sở dữ liệu về đất đai; công tác phối hợp với các nhà đầu tư, chủ đầu tư có dự án trên địa bàn; các tổ chức chính trị xã hội cần vào cuộc nhiều hơn nữa trong lĩnh vực đất đai...
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 24/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Đô Lương theo chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án ở Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía huyện Đô Lương có đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đại diện các phòng, ban liên quan.

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đô Lương ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc Đoàn giám sát của HĐND tỉnh với UBND huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Cường

Triển khai thực hiện 201 dự án với diện tích 517,05 ha

Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã ban hành thông báo công bố kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Giai đoạn từ năm 2018 - 2021, UBND huyện đã ban hành 69 văn bản liên quan đến việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Theo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt là 8.884,45 ha, trong đó chỉ tiêu đất trồng rừng phòng hộ là 1.015,47 ha.

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đô Lương ảnh 2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Trong giai đoạn 2016 - 2021, HĐND tỉnh thông qua 362 dự án trên tổng diện tích thu hồi là 1.346,76ha, UBND huyện Đô Lương đã triển khai thực hiện 201 dự án với diện tích 517,05 ha, đạt tỷ lệ 55,52% về số công trình, dự án và 38,39% về diện tích; có 46 công trình, dự án quá 3 năm không thực hiện, hủy bỏ một phần diện tích và đề xuất hủy bỏ do không thực hiện; có 138 công trình, dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện với diện tích 276,93 ha.

Tổng số công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2016 - 2021 là 266 dự án với tổng diện tích là 381,56ha; đã thực hiện được 143 công trình, dự án với diện tích 517,05 ha, đạt tỷ lệ 53,76% về công trình và 57,44% về diện tích; có 28 công trình, dự án quá 3 năm không thực hiện, hủy bỏ một phần diện tích và đề xuất hủy bỏ do không thực hiện; có 103 công trình, dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện với diện tích 116,83 ha.

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đô Lương ảnh 3

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo quy định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nói chung, của huyện nói riêng theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm cho người lao động.

Mặc dù các cấp, các ngành tổ chức triển khai quyết liệt, tuy nhiên còn có một số công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua phải đề nghị hủy bỏ hoặc chuyển sang năm sau.

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đô Lương ảnh 4
Đồng chí Hoàng Lân - Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, huyện Đô Lương đã đưa ra kiến nghị đề nghị UBND tỉnh xem xét: Bố trí vốn ngân sách, kinh phí kịp thời, đầy đủ để thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt; Điều chỉnh mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm lên 3 lần để thuận tiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; Bố trí kinh phí hỗ trợ việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho cấp huyện.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Qua khảo sát trực tiếp tại một số công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện Đô Lương, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng hạ tầng và các dự án chuyển đổi đất. Đồng thời, các thành viên đoàn giám sát thẳng thắn nêu ra một số nội dung đề nghị UBND huyện Đô Lương thông tin, làm rõ như: Mức độ đầu tư hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất; Công tác thực hiện đấu giá và nguồn kinh phí thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; Các dự án đang thực hiện có liên quan hành lang lưới điện, hành lang giao thông và các công trình thủy lợi;...

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đô Lương ảnh 5

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát các dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Cường

Các thành viên đoàn giám sát cũng có nhiều ý kiến về: Tỷ lệ lấp đầy các khu đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua; Kế hoạch đầu tư công hàng năm và tỷ lệ bố trí nguồn kinh phí ngân sách thực hiện dự án; Làm rõ diện tích chuyển đổi đất trồng lúa; Nhu cầu thực tế của địa phương khi các công trình bị hủy bỏ, thu hồi chủ yếu là các dự án phúc lợi như nhà văn hóa, mương thoát nước, trường học…; Phương án giải quyết các dự án bị hủy bỏ như dự án tái định cư đường N5.

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đô Lương ảnh 6

Dự án Khu hành chính công đang thực hiện tại thị trấn Đô Lương. Ảnh: Thành Cường

Ghi nhận với những kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh, các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình, dự án được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo sinh kế, tạo việc làm và ổn định cuộc sống cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Đô Lương cần tăng cường hơn công tác kiểm tra, giám sát về các dự án khu dân cư, khu đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, huyện quan tâm đầu tư về cơ sở dữ liệu về đất đai, quan tâm đến công tác phối hợp với các nhà đầu tư, chủ đầu tư có dự án trên địa bàn; Các tổ chức chính trị xã hội cần vào cuộc nhiều hơn nữa trong lĩnh vực đất đai; Chú ý đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải gây lãng phí.

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đô Lương ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Cùng với đó, quan tâm đến công tác quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông; Rà soát hiện trạng đất đai, rà soát việc thực hiện nghị quyết liên quan đến đất đai của HĐND tỉnh, từ đó cập nhật kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm. Đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị huyện quan tâm đến nguồn lực để thực hiện thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án; Quan tâm thu hút đầu tư các dự án không sử dụng vốn ngân sách;...

Tin mới