mask

HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án; Tham mưu cho UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở…
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 25/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường theo chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án ở Nghệ An.

HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh 1

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở; cùng đại diện các phòng, ban liên quan.

Thực hiện thu hồi đất đối với 2.446 công trình, dự án

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngoài các dự án đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, trong giai đoạn 2016 - 2021, trên cơ sở đề xuất của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 147,75 ha đất trồng lúa và 70,69 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 8 công trình, dự án trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Thái Hoà, huyện Nghi Lộc và huyện Đô Lương. Đến nay, đã chuyển mục đích sử dụng 90,33 ha đất trồng lúa và 20 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 7 công trình, dự án.

HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh 2

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Giai đoạn 2016 - 2021, HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất để thực hiện 5.789 công trình, dự án với tổng diện tích 15.491,34 ha; đã thực hiện thu hồi đất đối với 2.446 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 42,25 %) với tổng diện tích 4.802,4 ha (đạt tỷ lệ 31%). Tổng số có 3.389 công trình, dự án được HĐND tỉnh cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng 3.862,55 ha đất trồng lúa, 343,56 ha đất rừng phòng hộ và 5,57 ha đất rừng đặc dụng. Kết quả đã thực hiện 1.298 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 38,3%), chuyển mục đích sử dụng 1.404,54 ha đất trồng lúa (đạt tỷ lệ 36,36%); 190,71 ha đất rừng phòng hộ (đạt tỷ lệ 55,5%) và 4,47 ha đất rừng đặc dụng (đạt tỷ lệ 80,25%).

HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh 3

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo quy định và đủ điều kiện để HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp theo đúng kế hoạch đề ra.

Các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã triển khai thực hiện kịp thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách, đời sống người dân ngày càng nâng lên.

HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh 4

Đồng chí Quế Thị Trâm Ngọc - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Mặc dù các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai quyết liệt, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt tỷ lệ thấp; Một số công trình, dự án đưa vào Nghị quyết nhưng chưa thực hiện hoặc phải hủy bỏ, hoặc phải trình thông qua; Quá trình thực hiện còn phát sinh nhiều công trình, dự án chưa có trong Nghị quyết dẫn đến phải bổ sung, làm chậm tiến độ.

Chấn chỉnh tình trạng đấu giá quyền sử dụng đất

Tại cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, các thành viên đoàn giám sát nêu một số nội dung cần làm rõ như: Nguyên nhân đăng ký, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa sát thực tế; Vai trò của các sở, ban, ngành tham gia vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kết quả đo đạc, vẽ lại bản đồ địa chính sau khi dồn điền đổi thửa; Nguyên nhân nhiều dự án chia lô đấu giá quyền sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết nhưng trên thực tế không thực hiện được.

HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh 5

Một dự án đang triển khai tại thị trấn Đô Lương. Ảnh: Thành Cường

Các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ nguyên nhân tỷ lệ thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn thấp; Rà soát, đánh giá nguồn vốn thực hiện dự án, cũng như công tác thẩm định theo chức năng nhiệm vụ của Sở trong công tác tham mưu kế hoạch thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Phương án giải quyết những vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Nhà máy Xi măng Sông Lam giai đoạn 2.

Để nâng cao chất lượng, tỷ lệ thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao công tác thẩm định hồ sơ, rà soát và cương quyết loại bỏ các công trình, dự án chưa đảm bảo điều kiện về tính pháp lý và tính khả thi theo đề xuất của UBND cấp huyện; Hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho UBND cấp huyện trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình, dự án.

HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần quan tâm đến công tác lập quy hoạch tổng thể, chỉ tiêu sử dụng đất; Chỉ đạo, đôn đốc các huyện lập và trình kế hoạch sử dụng đất hàng năm; Tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; Rà soát lại các nghị quyết của Trung ương và HĐND tỉnh về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án; Tham mưu cho UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở.

Tin mới