mask

HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung của UBND tỉnh, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh điều hành phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc Tờ trình của UBND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh, dự kiến phân công phụ trách ngành Công an và bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, dự kiến phân công phụ trách ngành Văn hóa - Thể thao.

HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đức Trung  – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình của UBND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh và bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 

Kết quả, ông Võ Trọng Hải  - Giám đốc Công an tỉnh được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu 80/80; bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu 80/80. 

HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 3
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Cường
HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Trọng Hải và bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

Trước đó, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Mậu Thanh, nay do nghỉ hưu theo chế độ và ông Nguyễn Hữu Cầu, nay thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh để chờ nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 4
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Trọng Hải và bà Trần Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Thành Cường
HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 5
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng các đồng chí Võ Trọng Hải và Trần Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Thành Cường
HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 6
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Cầu -  nguyên Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Tin mới