mask

HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện 505 dự án

(Baonghean.vn) - Thẩm tra về dự thảo nghị quyết về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bên cạnh đồng tình để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 15 tới, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đặt ra nhiều băn khoăn cần thẩm định chặt để nâng cao hiệu quả thực hiện các công trình, dự án.
Sáng 25/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 25/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự cuộc làm việc có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Ảnh: Mai Hoa
Cần thẩm định chặt việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai và dự thảo nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh trình; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung UBND tỉnh trình.
Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đặt ra những băn khoăn và đề xuất cần thẩm định chặt để nâng cao hiệu quả thực hiện các công trình, dự án.


Theo ông Đặng Quang Hồng - Phó trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, tại mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh đều trình HĐND tỉnh chủ trương thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình, dự án sau thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tỷ lệ còn thấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền khẳng định, chính sách ban hành phải tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục cho các đối tượng thụ hưởng, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần sà soát lại các công trình, dự án quá thời hạn đầu tư để kiến nghị thu hồi, tránh lãng phí tài nguyên đất. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện công trình, dự án được thu hồi đất tính chung cả tỉnh chỉ đạt 34,87% số lượng công trình, dự án và tỷ lệ diện tích được thực hiện là 29,82% so với diện tích được thu hồi. Cá biệt có nhiều địa phương như huyện Quỳ Châu chỉ thực hiện 7,55% diện tích thu hồi; Hưng Nguyên là 9,58% diện tích; thành phố Vinh là 10,15%.

Hay tỷ lệ thực hiện công trình, dự án thuộc diện chuyển mục đích sử dụng đất chỉ đạt 34,01%; trong đó có một số địa phương đạt thấp như huyện Quỳnh Lưu là 10,68%; Anh Sơn đạt 10,71%; Đô Lương đạt 11,9%...

Liên quan tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án thấp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần sà soát lại các công trình, dự án quá thời hạn đầu tư để kiến nghị thu hồi, tránh lãng phí tài nguyên đất.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nông thừa nhận tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án sau thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn thấp và Sở đang có nhiều giải pháp nhằm thẩm định chặt lĩnh vực này. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nông thừa nhận tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án sau thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn thấp và Sở đang có nhiều giải pháp nhằm thẩm định chặt lĩnh vực này. Ảnh: Mai Hoa

Còn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cho rằng, hiện tại Luật Đất đai chưa quy định rõ hạn mức đất để thực hiện cho từng nhóm công trình, dự án. Vì vậy đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường trong quá trình thẩm định đề xuất các công trình, dự án cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần chú trọng về quy mô, khả năng thực hiện dự án, công trình, tránh tình trạng quy mô dự án nhỏ mà diện tích thu hồi, chuyển đổi lớn sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc lợi dụng làm việc khác.

Đề cập ở góc độ khác, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị, quá trình thẩm định cần đảm bảo chặt chẽ, không quy hoạch xây dựng các công trình, dự án trên phần đất dọc hành lang ATGT.

Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai do UBND tỉnh trình gồm 293 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 805 ha. Trong đó có gần 290 ha đất trồng lúa; hơn 10 ha đất rừng phòng hộ và hơn 503 ha đất khác.

Dự thảo nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh trình gồm tổng hơn 292 ha (trong đó có 276,62 ha đất trồng lúa và 15,50 ha đất rừng phòng hộ) để thực hiện 212 công trình, dự án.

Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương chưa được triển khai. Ảnh tư liệu Trân Châu
Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương chưa được triển khai. Ảnh tư liệu Trân Châu

Tạo thủ tục thuận lợi trong thực hiện chính sách

Thẩm tra về dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN, các thành viên tham gia cuộc thẩm tra cơ bản đồng tình cần ban hành chính sách mới để thay thế Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND, ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh hiện không còn phù hợp trong thực tiễn.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề xuất UBND tỉnh cần quan tâm đảm bảo thủ tục hành chính thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng các chính sách.

Phó Giám đốc Sở KH&CN giải trình một số vấn đề Ban Kinh tế - Ngân sách đặt ra. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN giải trình một số vấn đề Ban Kinh tế - Ngân sách đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, dự thảo chính sách mới sẽ tập trung hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có công nghệ, thiết bị, sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới tham gia tại Sàn giao dịch công nghệ - thiết bị Nghệ An; hỗ trợ tham gia chợ công nghệ - thiết bị hoặc sự kiện kết nối cung cầu công nghệ…

Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về phân bổ nguồn vốn nước ngoài (kinh phí sự nghiệp) Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Tin mới