mask

HĐND tỉnh Nghệ An miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Võ Trọng Hải và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh.

Sáng 13/5, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.  

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đọc trờ trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải - nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác khác.

Trước đó, ngày 15/4/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sau đó được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

HĐND tỉnh cũng  đã  bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, ngày 19/4/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 2668/QĐ-BCA điều động đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa cho đồng chí Võ Trọng Hải và đồng chí Phạm Thế Tùng. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa đồng chí Võ Trọng Hải và đồng chí Phạm Thế Tùng. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An:

- Sinh năm 1972, quê quán Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

- Vào Công an nhân dân tháng 9/1990.

- Vào Đảng tháng 1/1997.

- Trình độ Thạc sỹ Luật, Đại học Cảnh sát.

- Cao cấp lý luận chính trị.

- Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh. Từ tháng 10/2019 là Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tin mới