mask

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến tới tổ chức kỳ họp 'không giấy'

(Baonghean.vn) - Từ nay đến hết nhiệm kỳ, HĐND tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong các kỳ họp để tiến tới tổ chức kỳ họp “không giấy”.

Sáng 25/3, tại kỳ họp thường kỳ tháng 3, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã nghe và cho ý kiến dự thảo về dự thảo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. 

Thực hiện Đề án, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trên các mặt công tác. Trước hết, đối với các kỳ họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, bố trí chương trình hợp lý, khoa học, nâng cao chất lượng cả về công tác tổ chức, điều hành kỳ họp và về thực hiện chức năng quyết định các vấn đề của địa phương. 

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến tới tổ chức kỳ họp 'không giấy' ảnh 1
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, bám sát kế hoạch tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phân công cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị và tiến độ hoàn thành các nội dung trình kỳ họp. 

Tài liệu được gửi qua phần mềm quản lý tài liệu kỳ họp và hệ thống hộp thư điện tử của đại biểu HĐND tỉnh. Do đó, đại biểu được tiếp cận sớm với tài liệu, thuận lợi cho việc xem xét, nghiên cứu. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cũng lắp đặt đường dây nóng để tiếp nhận trực tiếp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp. Công tác điều hành kỳ họp có sự cải tiến, dân chủ, khoa học và linh hoạt; rút ngắn thời gian trình bày báo cáo, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, xem xét vấn đề một cách thấu đáo để đi đến thống nhất. 

Các hoạt động giám sát gồm: giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét báo cáo công tác và hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát giữa các kỳ họp thông qua giám sát chuyên đề và hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (đây là hình thức mới song đã được Thường trực HĐND tỉnh duy trì mỗi năm hai kỳ vào tháng 4 và tháng 9) đều có nhiều nét đổi mới, nâng cao chất lượng. 

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII được tổ chức vừa qua. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII được tổ chức vừa qua. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Việc nâng cao chất lượng hoạt động dân nguyện cũng thường xuyên được quan tâm thông qua đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;…

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, HĐND tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong các kỳ họp để tiến tới tổ chức kỳ họp “không giấy”.

HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức giám sát chuyên đề, tập trung “tái giám sát”, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, việc thực hiện thông báo kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh;…

Về nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá qua thực hiện Đề án, hoạt động của HĐND đã chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả hơn; có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến tới tổ chức kỳ họp 'không giấy' ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, theo đồng chí điều băn khoăn nhất vẫn là việc giải quyết kiến nghị của cử tri do đó cần phải tiếp tục cố gắng thực hiện tốt hơn. 

Về các kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã có những định hướng cụ thể, trong đó cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp để tiếp tục xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng.

Liên quan đến nghiên cứu, xem xét bố trí trưởng ban HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách (khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn), để đảm bảo bộ máy chuyên trách của HĐND tỉnh hoạt động chuyên nghiệp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong Đề án cần phân tích làm rõ vấn đề này như: ưu điểm của trưởng ban kiêm nhiệm, trưởng ban chuyên trách; xu thế các tỉnh, thành... để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

HĐND tỉnh Nghệ An hiện có 4 Ban (Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc), trong đó có Trưởng ban Dân tộc hoạt động chuyên trách. Trên cả nước đã có 33 tỉnh, thành phố bố trí các trưởng ban chuyên trách; 22 tỉnh bố trí 1-3 trưởng ban chuyên trách, 8 tỉnh bố trí trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm.

Tin mới