HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất điều chỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách cho nhiều dự án quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong đó, thống nhất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương với số vốn 201,094 tỷ đồng cho 2 dự án: Cải tạo nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thủy lợi Nam và xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2).

Sáng 28/2, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề).

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 1

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HƠN 200 TỶ ĐỒNG

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, tại Quyết định số 1535 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Nghệ An được bố trí 40,024 tỷ đồng. Trong đó, có 30,924 tỷ đồng chưa thể xây dựng danh mục chi tiết để giao kế hoạch vốn.

Để đảm bảo hoàn thành giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo công điện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn vốn này để thực hiện nội dung khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, sau khi rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương, trên cơ sở nguyên tắc điều chỉnh giảm, UBND tỉnh đề xuất danh mục các dự án đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm 14 dự án với số vốn đề xuất điều chỉnh giảm 163,17 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số vốn của các nhiệm vụ, dự án đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương là 201,094 tỷ đồng.

Do hiện nay cơ bản các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của tỉnh đều đã được bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt nên không còn nhu cầu bổ sung kế hoạch trung hạn. Trên cơ sở nguyên tắc bổ sung, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, bổ sung bố trí 201,094 tỷ đồng nói trên cho 2 dự án mới ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giao, là các dự án cấp thiết của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý thay mặt chủ tọa kỳ họp điều hành phần thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý thay mặt chủ tọa kỳ họp điều hành phần thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương như sau: Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của 15 nhiệm vụ, dự án với số vốn 201,094 tỷ đồng.

Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn 201,094 tỷ đồng cho 2 dự án mới ngoài kế hoạch trung hạn đã giao, gồm: Dự án cải tạo nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An với số vốn 100 tỷ đồng; Dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2) với số vốn 101,094 tỷ đồng.

THỐNG NHẤT KÉO DÀI 19 DỰ ÁN VỚI SỐ VỐN HƠN 78,5 TỶ ĐỒNG SANG NĂM 2023

Cũng tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, tổng kế hoạch đầu tư công tập trung nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 là 1.557,88 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/1/2023, đã giải ngân 1.469,137 tỷ đồng, đạt 94,3%, số vốn còn lại chưa giải ngân của 30 dự án là hơn 88,74 tỷ đồng. UBND tỉnh đề xuất kéo dài sang năm 2023 đối với 19 dự án với số vốn hơn 78,552 tỷ đồng; đề xuất thu hồi 12 dự án với số vốn hơn 10,189 tỷ đồng để bố trí cho 2 công trình khác.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương và Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022. Ảnh: Thành Duy ảnh 4

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương và Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Nguyên tắc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023: Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40 của Chính phủ; Mức vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án không cao hơn số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31/1/2023.

Nguyên tắc thu hồi vốn và bố trí vốn tồn ngân: Dự án được bố trí vốn phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh trình giao chỉ tiêu; số vốn đề xuất không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trừ đi kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 đã bố trí.

Dự án có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí và chỉ tiêu bổ sung trong thời gian quy định. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn các công trình chuyển tiếp từ năm 2022, không vướng giải phóng mặt bằng để đảm bảo giải ngân hết số vốn được bổ sung.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thống nhất xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 như sau: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 số tiền hơn 78,552 tỷ đồng, đồng thời cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2023 đối với các dự án đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định.

Thu hồi số tiền hơn 10,189 tỷ đồng để bố trí vốn cho 2 công trình: Xây dựng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An (giai đoạn 2) với số vốn 5,189 tỷ đồng; Xây dựng mới nhà điều trị và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền với số vốn 5 tỷ đồng.

Tin mới