HĐND tỉnh Nghệ An thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ

(Baonghean.vn) - Đạo diễn sân khấu, biên đạo múa, sáng tác, chỉ huy dàn nhạc, diễn viên nghệ thuật truyền thống, nhạc công nhạc cụ dân tộc có cam kết trở về làm việc tại đơn vị sau khi tốt nghiệp đại học từ 05 năm trở lên thì được hỗ trợ 60.000.000 đồng/người.
Trong phiên họp chiều ngày 09/12/2021 -Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.
Tiết mục sẽ được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Quê hương trong trái tim Người. Ảnh: Thanh Nga
Tiết mục sẽ được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Quê hương trong trái tim Người. Ảnh: Thanh Nga

Theo đó, đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ gồm:

Nghệ nhân Nhân dân (NNND), nghệ nhân Ưu tú (NNƯT), câu lạc bộ (CLB) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh bao gồm: đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo múa, diễn viên, nhạc công, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, người làm âm thanh ánh sáng.
Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
Các nghệ nhân khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNND, NNƯT thì ngoài các chế độ được hưởng theo quy định, được tỉnh hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng/người/tháng đối với NNND; 1.000.000 đồng/người/tháng đối với NNƯT.
Các CLB bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thành lập, phê duyệt điều lệ; Có Ban chủ nhiệm và có ít nhất từ 20 hội viên trở lên; Hoạt động định kỳ, thường xuyên ít nhất 01 kỳ sinh hoạt/01 tháng; Thực hành diễn xướng và tổ chức truyền dạy nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn; Tích cực tham gia các liên hoan, cuộc thi, các hoạt động giao lưu, quảng bá di sản văn hóa của tỉnh và địa phương được hỗ trợ 30.000.000 đồng/CLB mới thành lập để mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, biểu diễn và 5.000.000 đồng/CLB/năm để hoạt động.
Tập thể, cá nhân các nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đạt thành tích cao tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc, giai đoạn 2022-2025, ngoài chế độ được hưởng theo các quy định hiện hành được tỉnh hỗ trợ kinh phí hàng tháng, thời gian hỗ trợ (tính theo chu kỳ) là 03 năm, cụ thể:
- Đối với giải thưởng cá nhân: Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc được hỗ trợ 3.000.000 đồng/người/tháng; Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B được hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/tháng.
-Đối với giải thưởng tập thể:
+ Đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo múa, diễn viên chính được hưởng bằng 50% giá trị của giải thưởng cá nhân, cụ thể: Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc được hưởng 1.500.000 đồng/người/tháng; Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B được hưởng 1.000.000 đồng /người/tháng;
+ Diễn viên phụ, nhạc công, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, người làm âm thanh ánh sáng được hưởng bằng 30% giá trị của giải thưởng cá nhân, cụ thể: Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc được hưởng 900.000 đồng/người/tháng; Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B được hưởng 600.000 đồng/người/tháng.
Ngoài ra, Nghị quyết được thông qua quy định rõ: Nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống của tỉnh được cử đi đào tạo trình độ đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Đạo diễn sân khấu, biên đạo múa, sáng tác, chỉ huy dàn nhạc, diễn viên nghệ thuật truyền thống, nhạc công nhạc cụ dân tộc có cam kết trở về làm việc tại đơn vị sau khi tốt nghiệp từ 05 năm trở lên thì được hỗ trợ 60.000.000 đồng/người, nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ phải đền bù kinh phí đã được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Mức hỗ trợ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh đảm bảo được phân bổ trong dự toán hàng năm.

Tin mới