HĐND tỉnh sẽ thông qua nghị quyết sáp nhập khối, xóm và xã, huyện tại kỳ họp tới

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua 5 nghị quyết liên quan đến việc sáp nhập khối, xóm, bản và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; khoán kinh phí cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã và khối, xóm, bản tại các kỳ họp trong năm 2019.
Sẽ thông qua 5 nghị quyết liên quan đến sáp nhập, sắp xếp bộ máy
Sáng 25/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4/2019 để nghe và cho ý kiến bổ sung danh mục xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019 và nội dung đề xuất giám sát của HĐND tỉnh năm 2020. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham gia có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, ngoài 36 nội dung được UBND tỉnh đề xuất xây dựng nghị quyết năm 2019 trình HĐND tỉnh thông qua đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại hội nghị giao ban thường kỳ tháng 3/2019, tại hội nghị này, UBND tỉnh tiếp tục trình bổ sung 10 đề xuất xây dựng nghị quyết năm 2019. Trong đó có 5 nghị quyết cá biệt và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cho rằng, thực trạng hiện nay, một số nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách do HĐND tỉnh ban hành triển khai chưa hiệu quả trong thực tế do thiếu nguồn lực. Vì vậy HĐND tỉnh cần phải vào cuộc giám sát nội dung này để xem xét khó khăn, vướng mắc, từ đó có những nghiên cứu tháo gỡ. Ảnh: Mai Hoa

5 nghị quyết cá biệt:

- Nghị quyết về phê duyệt Đề án sáp nhập khối, xóm, bản.

- Nghị quyết về phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Nghị quyết về phê duyệt Đề án khoán kinh phí cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã và xóm, khối, bản.

- Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020.

- Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2020.

Chú trong nâng cao chất lượng giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh để phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh các tồn tại. hạn chế, nhằ, tăng thu ngân sách, chống thất thu trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh để phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, nhằm tăng thu ngân sách, chống thất thu trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về nội dung đề xuất giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

Trên cơ sở 21 nội dung đề xuất của các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm tới là việc thực hiện một số nghị quyết HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian còn lại, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá công tác hoạt động tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh cùng các sở, ngành để điều chỉnh việc trình các nội dung xây dựng nghị quyết phù hợp thời gian của từng kỳ họp trong năm; trong đó ưu tiên các nghị quyết liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII) để trình, thông qua để thực hiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2019. Cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh có chất lượng; gắn với đó là tập trung hoàn thành kế hoạch khảo sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh cũng cần chủ động làm việc với UBND, UBMTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh theo quy định; quan tâm theo dõi, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh và giải quyết các kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tin mới