HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Kết luận nội dung thẩm tra dự thảo chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết cần tiếp thu ý kiến xác định rõ số lượng các danh hiệu được khen thưởng hàng năm hợp lý nhất; sửa đổi chi tiết: thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu là Chủ tịch UBND chứ không phải là UBND như trong dự thảo.
Chiều 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa để trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Cùng tham gia cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại điện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện Thanh Chương, Tân Kỳ.

Thẩm tra về dự thảo nghị quyết về một số chính sách khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu văn hóa; vấn đề được các thành viên tham gia cuộc họp băn khoăn nhiều nhất là việc xác định số lượng danh hiệu tập thể, cá nhân được khen thưởng hàng năm.

Theo dự thảo nghị quyết do Sở Văn hóa - Thể thao xây dựng, số lượng khen thưởng tối đa 5 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền/khu dân cư/năm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng của xã hội vì vậy cần chăm lo xây dựng và phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, theo ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp, nếu áp dụng như dự thảo sẽ không đảm bảo sự công bằng giữa các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, bởi quy mô số hộ dân giữa các khu dân cư khác nhau, có khu dân cư dưới 100 hộ, có khu dân cư trên 500 hộ dân.

Từ sự băn khoăn đó, các thành viên dự họp đề xuất cơ quan xây dựng dự thảo nghị quyết cần xác định lại số lượng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng trong năm theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa tiêu biểu trong năm ở khu dân cư hoặc trên tổng số hộ trong khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tương tự, đối với danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu cũng cần nghiên cứu xác định lại số lượng được khen thưởng trong năm, bởi nếu theo dự thảo, tối đa 5 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu/huyện/năm cũng chưa phù hợp.

Kết luận nội dung này, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định, chủ trương ban hành chính sách khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu văn hóa nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đồng thời động viên, ghi nhận các tập thể, cá nhân trong phong trào.

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Lan phát biểu tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Thu Hường cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết cần tiếp thu ý kiến xác định rõ số lượng các danh hiệu được khen thưởng hàng năm hợp lý nhất; sửa đổi chi tiết: thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu là Chủ tịch UBND chứ không phải là UBND như trong dự thảo.

Cũng trong chiều nay, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương; thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, trên địa bàn thị trấn Thanh Chương sẽ có 30 tuyến đường được đặt tên; trong đó có 28 tuyến đường mang tên danh nhân và 2 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử.

Trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ sẽ có 33 tuyến đường được đặt tên; trong đó có 25 tuyến mang tên danh nhân; 8 tuyến mang tên địa danh, sự kiện lịch sử.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường kết luận các nội dung thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Sau khi các thành viên tham gia ý kiến, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao rà soát lại các tuyến đường dự kiến đặt tên, xác định rõ điểm đầu, điểm cuối từng tuyến đường và đơn vị hành chính mà tuyến đường đi qua một cách cụ thể, chính xác.

Mặt khác cần quan tâm đảm bảo các tiêu chí về đặt tên, bởi trong dự thảo vẫn còn một số tuyến chiều dài toàn tuyến chỉ dưới 500 m; đồng thời rà soát lại quy mô từng tuyến đường dự kiến được đặt tên xứng đáng với công trạng của từng danh nhân.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới