HĐND tỉnh thông qua 10 nhóm nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm

(Baonghean.vn) - Phiên thảo luận, thông qua các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An sáng 22/7 đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 gồm 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

10 nhóm nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, tín dụng, thuế...; rà soát, cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh để tái khởi động nền kinh tế.

Nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Thư ký kỳ họp đọc dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thành Cường

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xúc tiến, thu hút đầu tư. Trong đó tập trung rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; các dự án lớn có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghiên cứu sửa đổi chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tỉnh đã được ban hành tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của ngành, địa phương, đơn vị.

Trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 cho người đứng đầu, tập thể đơn vị, chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Xem xét điều chuyển vốn theo quy định cho công trình, dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thành Cường

-Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có thu nhập đảm bảo cuộc sống bằng nghề rừng; hỗ trợ triển khai thực hiện tốt liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường để giải quyết đầu ra cho nông sản, nhất là chè, tinh bột sắn, sản phẩm chế biến từ gỗ, hải sản đánh bắt...; đồng thời, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường trong nước và quốc tế về nông sản để có thông tin định hướng sản xuất phù hợp cho người dân.

Thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đẩy mạnh lưu thông hàng hóa dịch vụ. Tích cực nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh. Tổ chức và tham gia có hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước, nước ngoài phù hợp với quy định về phòng, chống dịch...  

Tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp. Ảnh tư liệu

- Tập trung điều hành thu, chi ngân sách với các giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020; đánh giá và nhận định đúng tình hình, tính toán phương án đảm bảo cân đối ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; dự kiến những khoản tăng thu để bù đắp hụt thu ngân sách,...

- Chăm lo đời sống nhân dân và phát triển văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là thanh niên. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền kỹ năng sống cho trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước mùa hè; can thiệp và hỗ trợ kịp thời các trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; phòng chống tệ nạn xã hội.

Tập trung nguồn lực để tác động khoa học và công nghệ cho một số sản phẩm chiến lược của tỉnh, nhất là nông nghiệp, dược liệu. Xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa; trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực và các đặc sản có thị trường tiêu thụ lớn. Tổ chức quản lý và khai thác tốt các sản phẩm đã được bảo hộ về chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể. Triển khai đề án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp.

Một góc xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh tư liệu: Hữu Vi

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão; đảm bảo phòng chống lụt bão trong mọi tình huống... Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hồ, đập có nguy cơ mất an toàn; vi phạm Luật Đê điều trên các tuyến đê sông, đê biển.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Chú trọng xây dựng văn hóa công sở.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước phải nghiêm túc quán triệt, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, sống có lý tưởng, nói đi đôi với làm; kiên quyết chống sự bảo thủ, trì trệ; tư duy cục bộ, lợi ích nhóm; sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, lãng phí, xuống cấp về đạo đức và trách nhiệm xã hội. Kiên quyết chống tư tưởng trì trệ, thái độ vô cảm, vô trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung rà soát, kiểm tra, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phản ánh.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phối hợp quản lý nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở không để xảy ra bị động bất ngờ. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Chỉ đạo đấu tranh, triệt xóa các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy. Tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường, nhất là sai phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cả hệ thống, doanh nghiệp, nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 ở mức cao nhất.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới