mask

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

(Baonghean.vn) - Chiều 6/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 18 để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An;… 

Các khách mời, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thành Duy
Các khách mời, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thành Duy
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND ảnh 2
Toàn cảnh kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mục đích xây dựng Nghị quyết nhằm đảm bảo kinh phí cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kịp thời và đúng quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND ảnh 3
Các đồng chí chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết là Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện, Ban Chỉ đạo bầu cử cấp xã; Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, Ủy ban Bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban Bầu cử ở cấp xã; Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; Tổ bầu cử.

Đối tượng áp dụng còn là các Tiểu ban, Tổ giúp việc, Tổ phục vụ cho Ủy ban Bầu cử các cấp, các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu trực tiếp, thường xuyên trong thời gian bầu cử; Các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử phải được các cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả; ưu tiên sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây còn sử dụng được, huy động các phương tiện đang được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử, đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách Nhà nước.

Sau khi nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đại diện Sở Tài chính – cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về tờ trình, dự thảo Nghị quyết, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/2/2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Tin mới