mask

Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lực lượng dự bị động viên năm 2023

(Baonghean.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã giao rõ nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị trong việc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lực lượng dự bị động viên năm 2023 ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Sáng 15/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; tỉnh Nghệ An; các đơn vị nhận nguồn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4.

Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị.

Các cơ quan, đơn vị nhận nguồn làm tốt công tác đăng ký, quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệp đồng, phúc tra nắm nguồn và triển khai thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên. Sau khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị và gia đình quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên theo đúng quy định.

Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lực lượng dự bị động viên năm 2023 ảnh 2

Triển khai huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2022. Ảnh: Trọng Kiên

Quá trình thực hiện nhiệm vụ quân nhân dự bị luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành nghiêm lệnh huy động, bảo đảm an toàn. Các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, gồm: Diễn Châu, Nam Đàn, Nghi Lộc, TX Cửa Lò và thành phố Vinh.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu huy động tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên là 3.188 quân nhân dự bị và 55 phương tiện kỹ thuật dự bị.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức ký kết hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023 giữa các đơn vị giao, nhận quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Nghệ An đã giao rõ nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị.

Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lực lượng dự bị động viên năm 2023 ảnh 3

Ký kết hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giao chỉ tiêu cho Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời; phối hợp với đơn vị nhận nguồn dự kiến thời gian tập trung và thông báo cho quân nhân dự bị, chủ phương tiện có phương tiện kỹ thuật huy động để sắp xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý trước khi thực hiện lệnh gọi tập trung theo đúng quy định pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị nhận nguồn phúc tra lực lượng dự bị động viên tại cơ sở, chốt danh sách quân số, đủ số lượng, chất lượng và hồ sơ thủ tục kèm theo; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch trung tâm để triển khai nhiệm vụ cho các ban, ngành có liên quan, phát huy hệ thống tổ chức chính trị các cấp bảo đảm cho nhiệm vụ huy động.

Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lực lượng dự bị động viên năm 2023 ảnh 4

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Nghệ An quán triệt nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị. Ảnh: Thành Chung

Các đơn vị nhận nguồn cần hiệp đồng sớm với các địa phương về thời gian, địa điểm huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên để địa phương thông báo cho quân nhân dự bị, chủ phương tiện kỹ thuật sắp xếp công việc để tham gia thực hiện; phối hợp với địa phương để tổ chức thâm nhập quân nhân dự bị, chủ phương tiện có phương tiện kỹ thuật được huy động bảo đảm số lượng, chất lượng của đơn vị mình quản lý, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh động viên.

Làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp nhận, huấn luyện quân nhân dự bị chặt chẽ theo đúng quy định, tạo điều kiện tối đa bố trí nơi ăn, ở, huấn luyện khang trang, sạch sẽ. Quá trình tiến hành huy động, huấn luyện kịp thời gặp gỡ, động viên những quân nhân dự bị gặp khó khăn đột xuất.

Kết thúc đợt tập trung huấn luyện, đơn vị có nhận xét kết quả huấn luyện từng cá nhân quân nhân dự bị, chủ phương tiện có phương tiện kỹ thuật được huy động gửi về cơ quan quân sự để sơ kết rút kinh nghiệm và thông báo về địa phương có biện pháp quản lý, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương./.

Tin mới